Ψηφιακή Πολιτική & Δικαιώματα

Η τεχνολογία της πληροφόρησης είχε ένα κρίσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία. Από τη μια, ενίσχυσε τη δυνατότητα ενημέρωσης, επικοινωνίας και έκφρασης και από την άλλη όμως, οδήγησε σε στρεβλές προσεγγίσεις που αφορούν την ασφάλεια και εποπτεία και χρησιμοποιούνται για να επιβάλλουν περιορισμούς σε θεμελιώδη δικαιώματα και διαδικτυακές ελευθερίες. Αυτή λοιπόν η τεχνολογική εξέλιξη εξέλιξη δημιουργεί μια νέα γενιά δικαιωμάτων που υπερασπίζονται την ελευθερία έκφρασης, τη ροή της πληροφορίας και τη διαφάνεια

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

  1. Προστασία την ιδιωτικής ζωής
  2. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Πλήρη γνώση των ιδιωτικών δεδομένων που κατακρατούνται από εταιρείες και ψηφιακά μέσα και διασφάλιση της μη χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη
  3. Κατοχύρωση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών που έχουν διατεθεί στα ψηφιακά συστήματα. Δικαίωμα στην πλήρη διαγραφή των δεδομένων αυτών κατόπιν επιθυμίας του χρήστη/στριας
  4. Την πλήρη και άνευ όρων διάθεση των δημοσίων ψηφιακών εγγράφων με στόχο την καθολική πρόσβαση της κοινωνίας,τη διαφάνεια καιτον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, δομών και φορέων 
  5. Δημιουργία νέων μορφών ψηφιακής και πνευματικής ιδιοκτησίας βασισμένων στη λογική των κοινών (commons). Θεωρούμε το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως λύση για ζητήματα κυριότητας δεδομένων, καθώς και μέσο διασφάλισης του δικαιώματος μας στην πλήρη γνώση των λειτουργιών του λογισμικού που χρησιμοποιείται και του δικαιώματος στην τροποποίησή του
  6. Υπεράσπιση άνευ όρων της ελευθερίας της έκφρασης στα ψηφιακά δικαιώματα
  7. Υπεράσπιση της ελεύθερης ροής πληροφοριών και όχι των «συγκεντρωτών ειδήσεων» (news aggregators) που λειτουργούν υπέρ ασαφών δικαιωμάτων υπέρ εκδοτών Τύπου
  8. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να υποστηρίζεται από αυτόματα φίλτρα. Αφενός αυτό αφήνει χώρο για παραβίαση της ελεύθερης έκφρασης των μεμονωμένων χρηστών του διαδικτύου (user – generated content) και αφετέρου συγκεντρώνει όλη την ψηφιακή αγορά στους παρόχους που έχουν ήδη ισχυρή θέση, αποκλείοντας έτσι τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.