Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο εγγύτερος θεσμός διοίκησης, είναι για εμάς ένα κομβικό πεδίο ενασχόλησης με τα κοινά και άρα ο τρόπος λειτουργίας της θα πρέπει να εμπνέει και να αποτελεί πεδίο παρέμβασης και ενεργής συμμετοχής. Στρατηγικός μας στόχος είναι η διεύρυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα καθώς και η δημιουργία ενός συμμετοχικού πλαισίου για την νέα γενιά.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 1. Αναβάθμιση του ρόλου της σχολικής κοινότητας ως θεσμικού παράγοντα – συνομιλητή με σκοπό τον πιο ενεργό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων
 2. Δημιουργία δομών υποστήριξης ανέργων και δωρεάν προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης
 3. Δημιουργία και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στήριξη τοπικών αθλητικών συλλόγων και σωματείων.
 4. Στήριξη και ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων και κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης που παράγεται στην πόλη
 5. Στρατηγικός σχεδιασμός για το κτηριακό απόθεμα της πόλης. Αξιοποίηση των άδειων κτηρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών π.χ. εξάλειψη του φαινομένου της αστεγίας, δημιουργία δομών για ΑμεΑ
 6. Χάραξη στρατηγικών ελέγχου και περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με γνώμονα την διαφύλαξη του χαρακτήρα των πόλεων και των συνοικιών όπως και την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών
 7. Μετάβαση σε «έξυπνους» και αποτελεσματικούς δήμους. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος του πολίτη. Όλες οι υπηρεσίες του δήμου να είναι καθολικά προσβάσιμες στα ΑμεΑ. Δημιουργία υποδομών για μη εμποδιζόμενη μετακίνηση και προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην πόλη.
 8. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου της δημοτικής συγκοινωνίας. Σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους αλλά και με το κέντρο του κάθε δήμου. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για μετακίνηση στη πόλη και με άλλα μέσα, όπως με την χρήση ποδηλάτου.
 9. Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό υπαρχόντων κοινωνικών φροντιστηρίων
 10. Δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών εκτός του σχολικού ωραρίου, εντός ή εκτός των σχολικών δομών.
 11. Δημιουργία δημοτικών βιβλιοθηκών, ενίσχυση και εμπλουτισμός των ήδη υπαρχόντων
 12. Διατήρηση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, πραγματική αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Ενίσχυση και διεύρυνση της δημοκρατίας προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.
 13. Αξιοποίηση του εργαλείου των τοπικών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα
 14. Ίδρυση σε κάθε δήμο κέντρων για την στήριξη και ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και των κοινωνικών και αλληλέγγυων εγχειρημάτων.
 15. Ίδρυση στεκιών Νεολαίας.
 16. Ενίσχυση της διακριτής ταυτότητας των δήμων μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής ιστορίας και των τοποσήμων.
 17. Διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες. Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων. Δωρεάν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Κοινωνική μέριμνα για όλους τους πολίτες
 18. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για την φροντίδα των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών για τον σκοπό αυτό.
 19. Δημιουργία οργανωμένων χώρων φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων ζωών
 20. Διεύρυνση των κοινόχρηστων χώρων, όπως και των χώρων πρασίνου
 21. Λήψη πρωτοβουλιών για τη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων σε κάθε δήμο με σκοπό την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας