Τι λέει η Νεολαία

Παιδεία

Η Παιδεία οφείλει να αποτελεί δημόσιο και καθολικά προσβάσιμο αγαθό, ενάντια σε λογικές που την θέλουν προνόμιο των λίγων. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για Δημόσια, Ποιοτική και Δημοκρατική Παιδεία, όπου η φυσιογνωμία της εκπαίδευσης θα διαμορφώνεται σε δημοκρατική κατεύθυνση, θα συγκρούεται με τη λογική των αγορών και θα θέτει στο επίκεντρο την γνώση και τις ανάγκες των πολλών.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Εργασία

Το δικαίωμα στην εργασία είναι δικαίωμα στην ζωή και στην αξιοπρέπεια. Οποιαδήποτε συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη, που οδηγεί στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολλών, οφείλει να εκκινεί από την διεύρυνση των δικαιωμάτων και την βελτίωση όρων δουλειάς του κόσμου της εργασίας. Ιδιαίτερα για την νέα γενιά, που βίωσε πιο έντονα απ’ όλους τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων - μνημονιακών πολιτικών, είναι ανάγκη η ενίσχυση του αγώνα για μεγαλύτερους μισθούς, λιγότερες ώρες δουλειάς και περισσότερες θέσεις εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κοινωνικά Δικαιώματα

Ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους. Υποστηρίζουμε την ισότητα για όλους και όλες, την αλληλεγγύη προς όλους και όλες, καθώς και την οριστική άρση των κοινωνικών διακρίσεων.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Πολιτισμός

Ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό, η πρόσβαση στο οποίο οφείλει να είναι καθολική, δημόσια και ελεύθερη. Ο πολιτισμός πλάθει τον “ολοκληρωμένο” άνθρωπο, χειραφετεί και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της ισότητας, χωρίς οποιουσδήποτε αποκλεισμούς. Οφείλει να δημιουργεί σχέσεις και να αξιώνει να διατηρήσει την ανάπτυξη της ιστορικής μνήμης, όχι ως εθνική αποκλειστικότητα, αλλά ως τμήμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πολιτισμός διακατέχει και εντοπίζεται σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, στην καθημερινότητα ως πρακτική, στην εκπαίδευση ως ιστορική και καλλιτεχνική παιδεία

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Περιβάλλον

Η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας αναπόφευκτα το επιβαρύνει και δημιουργεί προκλήσεις για την δυνατότητά μας να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες στο μέλλον. Κομβικό σημείο της εποχής μας αποτελεί η κλιματική κρίση. Η ανάσχεση και η αντιμετώπισή της σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί προϋπόθεση για ένα βιώσιμο πλανήτη για την κοινωνία μας και όλους τους οργανισμούς που φιλοξενεί. Στόχος πρέπει είναι η καθολική κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας με βιώσιμο για το περιβάλλον τρόπο, στόχος που θα επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αλλά και με την αλλαγή της κοινωνικής και καταναλωτικής συνείδησης

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Υγεία

Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρικής περίθαλψη για όλες και όλους, ανεξαρτήτων ασφαλιστικής ικανότητας 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ