Ζητήματα Φύλου & Σεξουαλικότητας

Κατηγορία Θέσης: Κοινωνικά Δικαιώματα

Η δομή των έμφυλων σχέσεων αποτελεί μορφή κοινωνικής ιεράρχησης. Το φύλο είναι σύστημα σχέσεων εξουσίας και κεντρικό στοιχείο οργάνωσης της κοινωνίας. Οι συντηρητικές ιδεολογικές αξίες που προάγει ο φιλελευθερισμός, η πατριαρχική δομή της κοινωνίας, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, είναι εχθρικές και επικίνδυνες τόσο για τις γυναίκες όσο και για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για την άρση των έμφυλων διακρίσεων και την άρση των εμποδίων που συνδέονται με το φύλο στο πεδίο της εργασίας και επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η Αριστερά δεν μπορεί παρά να μάχεται για την έμφυλη ισότητα και χειραφέτηση.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας και αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά φύλο των πολιτικών αυτών.
 2. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας της μητρότητας, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τις επισφαλώς εργαζόμενες
 3. Ενίσχυση των θετικών και ολοκληρωμένων δράσεων υπέρ νέων ανέργων γυναικών, με προτεραιότητα τις ομάδες εκείνες που βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση (μονογενείς, μακροχρόνια άνεργες, Ρομά, μετανάστριες). Ενίσχυση των προγραμμάτων δωρεάν πρόσβασης άνεργων γυναικών σε παιδικούς σταθμούς
 4. Γονικές άδειες. Η νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών που δουλεύουν υπό καθεστώς ενοικίασης στην άδεια μητρότητας και την προστασία τους από απόλυση ή μη ανανέωση σύμβασης. Παράλληλα θα πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο για τις άδειες πατρότητας, ούτως ώστε να μη θεωρείται η ανατροφή των παιδιών αποκλειστική αρμοδιότητα της γυναίκας
 5. Ενιαίο νόμο για τη βία κατά των γυναικών που θα καλύπτει τη βία στην οικογένεια και κάθε μορφής συμβίωση, την εργασία και την κοινωνία.
 6. Υλοποίηση προγραμμάτων για την πρόληψη της έμφυλης βίας, που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητικό και νεανικό κοινό, με στόχο την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και την ειρηνική επίλυση διαφορών
 7. Ενσωμάτωση των ζητημάτων έμφυλης ισότητας στο σχολικό πρόγραμμα.
 8. Δωρεάν πρόσβαση στις μεθόδους αντισύλληψης
 9. Δωρεάν πρόσβαση στις μεθόδους τεχνητής διακοπής κύησης.
 10. Δωρεάν παροχή ειδών υγιεινής στις γυναίκες
 11. Δημιουργία περισσότερων υποστηρικτικών δομών για κακοποιημένες γυναίκες και βελτίωση του νομικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται η αυτοδιάθεση του σώματος τω γυναικών
 12. Αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης εγκλημάτων όπως ο βιασμός και η σωματεμπορία.
 13. Πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Ο αγώνας για τα δικαιώματα και την ισότητα των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αποτελεί μέρος του αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση.

 1. Δικαίωμα στην ορατότητα, τη συμπερίληψη και την ελεύθερη έκφραση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
 2. Άμεση αντιμετώπιση από την Πολιτεία κάθε πρακτικής διάκρισης λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και την απαγόρευση της ρητορικής μίσους, με παράλληλη επιβολή των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων.
 3. Αναθεώρηση του Άρθρου 5, παράγραφος 2, με στόχο την απαγόρευση διακρίσεων βάσει φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.
 4. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου για ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια με πλήρη και ίσα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.
 5. Άμεση αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, παρέχοντας το δικαίωμα της τεκνοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται μια σύγχρονη οπτική, με νέα διευρυμένη αντίληψη της οικογένειας, που αναγνωρίζει την πολυμορφία των οικογενειακών σχέσεων, αλλά και την ελεύθερη, απαλλαγμένη από διακρίσεις, ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου.
 6. Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής και συστηματική επιμόρφωση όλων των δημόσιων λειτουργών σε θέματα ισότητας.
 7. Δημιουργία υποστηρικτικών δομών (π.χ. ξενώνων φιλοξενίας) για κακοποιημένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ή για όσα ζουν σε εχθρικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
 8. Περαιτέρω διευκόλυνση και πλήρης εφαρμογή του νομικού πλαισίου για το Σύμφωνο Συμβίωσης, της αναδοχής τέκνου και της Νομικής Αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.