Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Πλήρης κατάργηση των διδάκτρων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

  1. Πλήρης κατάργηση των διδάκτρων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
  2. Η διαδικασία δημιουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων των πανεπιστημίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 
  3. Δωρεάν πρόσβαση στα μεταπτυχιακά προγράμματα για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες και κατάργηση των διδάκτρων όπου αυτά υπάρχουν 
  4. Αύξηση των υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές, απλοποίηση των διαδικασιών 
  5. Τερματισμός της εκμετάλλευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υπ. Διδακτόρων. Καμία παροχή επικουρικού διδακτικού έργου χωρίς συμβάσεις εργασίας και με αντίστοιχη αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας. 
  6. Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων στις εργασίες σε όλους του συντελεστές τους ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους (πχ φοιτητές/-τριες) 
  7. Σύσταση πανεπιστημιακών εκδόσεων που θα προσανατολίζονται στη δημοσίευση διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών εργασιών και ερευνών.