Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια με σύστημα ελεύθερης πρόσβασης. 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 1. Εισαγωγή στην τριτοβάθμια με σύστημα ελεύθερης πρόσβασης. 
 2. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων στο ύψος των αναγκών 
 3. Δημιουργία ενιαίου χώρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας. 
 4. Πρακτική άσκηση με αξιοπρεπή αμοιβή, πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 
 5. Αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας, ενάντια στον κατακερματισμό των επιστημονικών και γνωστικών πεδίων βάσει των απαιτήσεων της ελεύθερης αγοράς. 
 6. Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο. Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε προοδευτική κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής και αντικειμένου. Στοχεύουμε στην ενίσχυση του κορμού βασικών μαθημάτων, ενάντια στην άκριτη υπερεξειδίκευση και την απόκτηση αποσπασματικών γνώσεων. 
 7. Κατάργηση των μέτρων εντατικοποίησης και απόρριψη των μέσων πειθάρχησης (προαπαιτούμενα, αλυσίδες, όρια δήλωσης μαθημάτων, όρια φοίτησης). 
 8. Κατάργηση του ατομικού φακέλου προσόντων και των ECTS (πιστωτικές μονάδες) ως μέτρο πιστοποίησης. Απόρριψη του μοντέλου της Bologna (Μπολόνια). 
 9. Ενιαία πτυχία που να συνδέονται με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα. 
 10. Με το υπάρχον καθεστώς, ισοτιμία των ενιαίων πενταετών σπουδών με master: ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισοτιμία. 
 11. Αναγνώριση των πτυχίων πανεπιστημιακών εκτός της ελληνικής επικράτειας μέσα από ένα σαφές πλαίσιο ακαδημαϊκής αντιστοίχισης και ισοτιμίας μέσω του ΔΟΑΤΑΠ, με επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Καμία απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση των πτυχίων μέσω του ΔΟΑΤΑΠ. Καμία ισοτιμία των πτυχίων κολλεγίων με τα πτυχία των πανεπιστημιακών και πολυτεχνείων της χώρας