Δημοκρατία στην Παιδεία

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Ενίσχυση του θεσμού της συνδιοίκησης. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών/ριών, Διοικητικών Υπαλλήλων και μελών, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ στα όργανα διοίκησης όλων των σχολών και τμημάτων.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

  1. Ενίσχυση του θεσμού της συνδιοίκησης. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών/ριών, Διοικητικών Υπαλλήλων και μελών, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ στα όργανα διοίκησης όλων των σχολών και τμημάτων.
  2. Καθολική συμμετοχή όλων των φοιτητών στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων συνδιοίκησης των ιδρυμάτων (εκλογή Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων κ.λπ.)
  3. Η Διοίκηση των Ιδρυμάτων στα χέρια της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς την εμπλοκή εξωγενών παραγόντων (ιδιώτες κλπ).
  4. Επαναφορά του θεσμού του πανεπιστημιακού Ασύλου. Προάσπιση του Ασύλου από τα τμήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητικοί σύλλογοι, καθηγητές/-τριες, διοικητικοί κλπ). Καμία νομιμοποίηση της αστυνομικής παρέμβασης, παρά μόνο σε περιπτώσεις κακουργηματικών πράξεων (βλ. εγκλήματα κατά της ζωής).
  5. Δημοκρατική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων και επανασύσταση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ).
  6. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι αποτελούν τα συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών/- τριών. Οφείλουν να αναγνωρίζονται θεσμικά και να εντάσσονται στα πλαίσια της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας. Οι εκλογές, οι διαδικασίες και οι αποφάσεις τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών/-τριών χωρίς καμία κρατική παρέμβαση.