Μειονοτική Εκπαίδευση

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Συνολική αναβάθμιση της Μειονοτικής εκπαίδευσης με στόχο την άρση των ανισοτήτων στη μόρφωση και την βελτίωση τον όρων ένταξης στην αγορά εργασίας και συνολικότερα στην κοινωνία των μουσουλμανοπαίδων.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 1. Συνολική αναβάθμιση της Μειονοτικής εκπαίδευσης με στόχο την άρση των ανισοτήτων στη μόρφωση και την βελτίωση τον όρων ένταξης στην αγορά εργασίας και συνολικότερα στην κοινωνία των μουσουλμανοπαίδων.
 2. Δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης, για την ομαλή προσχολική αγωγή των μουσουλμανοπαίδων στην μητρική τους γλώσσα.
 3. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των βιβλίων ελληνομάθειας με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των μουσουλμανοπαίδων.
 4. Δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης των κοινών δημοσίων βιβλίων του Δημοτικού σε περιπτώσεις που τα βιβλία ελληνομάθειας δεν συνάδουν σε επίπεδο γνώσης με το επίπεδο ελληνομάθειας του τμήματος.
 5. Δυνατότητα δωρεάν μαθημάτων ελληνομάθειας σε γονείς, με στόχο την ομαλή αντιστοίχιση του επιπέδου ελληνομάθειας γονέα – παιδιού. 
 6. Ενισχυτική διδασκαλία ελληνομάθειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο για όσα μουσουλμανοπαίδια δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το επίπεδο της απαραίτητης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνομάθειας.
 7. Αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στέγασης των Μειονοτικών σχολείων σε βαθμό τέτοιο που θα μπορεί να καλυφθεί τόσο η ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου όσο και το πλήθος των μαθητών. 
 8. Κατάργηση των Ιεροδιδασκαλίων που αντικαθιστούν αυτή τη στιγμή την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κρατική εκπαίδευση.
 9. Διατήρηση και ενίσχυση του τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 10. Κίνητρα για την ένταξη των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα και διαρκής κρατικός έλεγχος της ικανοποίησης των προϋποθέσεων, για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής
 11. Ισχυροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 12. Ορισμός θεματικών εβδομάδων με θέμα την διαπολιτισμικότητα