Νέοι & Νέες Εκπαιδευτικοί

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων. Στελέχωση από υπεύθυνα εκπαιδευτικά στελέχη με κατάλληλες επιστημονικές – παιδαγωγικές γνώσεις, συνεχή επιμόρφωση και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, εξασφάλιση αξιοκρατίας, ικανοποιητικών αποδοχών και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ & ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

  1. Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων. Στελέχωση από υπεύθυνα εκπαιδευτικά στελέχη με κατάλληλες επιστημονικές – παιδαγωγικές γνώσεις, συνεχή επιμόρφωση και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, εξασφάλιση αξιοκρατίας, ικανοποιητικών αποδοχών και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας.
  2. Μόνιμοι διορισμού για τους νέους και τις νέες εκπαιδευτικούς
  3. Δημόσιο και Δωρεάν σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την ευθύνη του κράτους και την εμπλοκή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
  4. Απόρριψη του μοντέλου του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ.