Ειδική Αγωγή

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Η ειδική αγωγή οφείλει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα ολόκληρης της εκπαίδευσης και όχι ξεχωριστό κλάδο.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

  1. Η ειδική αγωγή οφείλει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα ολόκληρης της εκπαίδευσης και όχι ξεχωριστό κλάδο.
  2. Διεκδικούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ισότιμης πρόσβασης για παιδιά, νέους/-ες και ενήλικες με αναπηρίες στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους. Σταδιακή μείωση του αριθμού των ειδικών σχολείων,τα οποία λειτουργούν απομονωμένα συντηρώντας το μοντέλο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Ένταξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού παιδιών µε αναπηρίες στο γενικό σχολείο και τη γενική τάξη. Όπου δε, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ειδικών σχολείων, προτείνουμε αυτά να συστεγάζονται με τα συμβατικά σχολεία.
  4. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και των υπηρεσιών του σχολείου με προσλήψεις του κατάλληλου διδακτικού και ειδικού προσωπικού που απαιτούν οι ανάγκες των μαθητών/-τριών με αναπηρία.
  5. Σχεδιασμός νέων αναλυτικών και σχολικών προγραμμάτων και προώθηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.