Μεταναστευτικό | Προσφυγικό

Κατηγορία Θέσης: Κοινωνικά Δικαιώματα

Για την Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες/στριες, δεν είναι άνθρωποι β’ κατηγορίας, ούτε «επικίνδυνοι εγκληματίες» και «κίνδυνος» για την αλλοίωση του πολιτισμού μας. Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα και με ανάγκες, στην υπεράσπιση και την ικανοποίηση των οποίων θα πρέπει να στοχεύει η μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική. Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, είναι θεμελιώδεις τομείς άσκησης πολιτικής, στους οποίους επιδιώκουμε την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάδειξη των αρχών της αλληλεγγύης και της ισότητας όλων των ανθρώπων.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ | ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

 

 1. Η ιθαγένεια πρέπει να αποκτάται αυτόματα από παιδιά που είτε έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, είτε έχουν τελειώσει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό κατοικούν στην χώρα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπόθεση.
 2. Απλούστευση, επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών για απόκτηση ιθαγένειας από μετανάστες και μετανάστριες. Αναδιαμόρφωση του πλαισίου συνέντευξης για την απόκτηση ιθαγένειας
 3. Διασφάλιση του ατομικού δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού τους και της προστασίας της γλώσσας, της κουλτούρας και του πολιτισμού τους (πρόβλεψη και οργάνωση των αντίστοιχων μαθημάτων για τους/τις μικρούς/ες πρόσφυγες)
 4. Αποποινικοποίηση του αδικήματος παράνομης εισόδου, διαμονής και εργασίας
 5. Επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο θα έχει όλες τις αρμοδιότητες για την χάραξη, την υλοποίηση και τον απολογισμό της μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής.
 6. Επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών σε όλους τους πρόσφυγες, χορήγησης Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο)
 7. Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με ανθρώπινο δυναμικό και υλικές υποδομές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων ασύλου.
 8. Απορρόφηση και διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από κρατικούς φορείς και όχι ΜΚΟ. Εκπόνηση ενός συνεκτικού και συνολικού σχεδιασμού για την ένταξη των προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, φορείς αυτοδιοίκησης, σχετικές οργανώσεις και δομές αλληλεγγύης.
 9. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ώστε όλοι οι πρόσφυγες να εντάσσονται αυτόματα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 10. Δημιουργία μητρώου για την καταγραφή των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε τομείς του προσφυγικού.
 11. Δημιουργία μηχανισμού εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου των Μ.Κ.Ο. από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς, ώστε να ελέγχεται το κατά πόσον διεκπεραιώνουν το έργο τους και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τους. 
 12. Ένταξη των προσφύγων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με σκοπό την πρόσβαση σε προγράμματα εργασίας, επιδόματα και κάθε είδους παροχή.
 13.  Πλήρης καταγραφή των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τους προσόντων, ώστε να μπορούν να διαχέονται στους αντίστοιχους οικονομικούς τομείς ή επιστημονικούς κλάδους. 
 14. Καθιέρωση πλήρους δικαιώματος στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κριτήριο. 
 15. Διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού στην εκπαίδευση. Κάλυψη όλων των υλικών προϋποθέσεων για το σκοπό αυτό.
 16. Κατάργηση των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων.
 17. Κατάργηση του πλαισίου για τις επιστροφές των προσφύγων έχοντας στο επίκεντρο την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
 18. Δημιουργία νέων δομών ανοιχτής φιλοξενίας για την επαρκή κάλυψη των αναγκών χωρίς να υπάρχει υπερπληθυσμός σε δομές.
 19. Ενίσχυση κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, με κάθε είδους κοινωνικές υπηρεσίες (Ενδεικτικά: Ψυχολόγους, Παιδοψυχολόγους, Γιατρούς, Οδοντίατρους, Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνιολόγους).
 20. Ιδιαίτερη μέριμνα για τον ιατρικό έλεγχο και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσφύγων με αναπηρίες.
 21. Κάλυψη των διαρκών και πάγιων αναγκών των δομών μέσω μόνιμων θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, και όχι μέσω κοινωφελών προγραμμάτων και Μ.Κ.Ο.

Για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα: 

 1. Αναβάθμιση του πλαισίου πρόνοιας, προστασίας και φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων. 
 2. Δημιουργία περισσότερων θέσεων σε ξενώνες φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα παιδιά εντός αστικού ιστού.
 3.  Διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων, ώστε να υπάρχει για κάθε παιδί κηδεμόνας που θα χειρίζεται κάθε ζήτημα της καθημερινής τους ζωής. 

Για την ένταξη: 

 1. Δημιουργία κέντρων ένταξης ανά γειτονιά, που θα λειτουργούν ως διαπολιτισμικά κέντρα (μαθήματα γλώσσας, μουσικής, θεάτρου) 
 2. Μαθήματα γλωσσομάθειας για ενήλικους πρόσφυγες με δωρεάν παροχή κρατικής πιστοποίησης.