Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Ένα σχολείο δωρεάν και δημόσιο για όλους και όλες, που θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν θα αποτελεί προνόμιο για λίγους και λίγες. 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

  1. Ένα σχολείο δωρεάν και δημόσιο για όλους και όλες, που θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν θα αποτελεί προνόμιο για λίγους και λίγες. 
  2. Καθολική καθιέρωση του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου, με ενισχυτική διδασκαλία για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες κατά τις ώρες αυτές. 
  3. Καθολική καθιέρωση των σχολικών γευμάτων. 
  4. Δημιουργία ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπως είναι η ελληνική (διαπολιτισμικές θεματικές εβδομάδες, διοργάνωση σχολικών φεστιβάλ), με σεβασμό στην πολιτισμική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών 
  5. Αναδιαμόρφωση του όγκου και του περιεχομένου της ύλης για την αποσυμφόρηση των μαθητών και των μαθητριών. 
  6. Καθιέρωση τακτικών κοινών συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων και Συλλόγου Γονέων.