Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Στήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κοινωνική οικονομία ως παραδείγματος μιας «από τα κάτω» ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης του παραγωγικού μοντέλου, αντιπαραθετικού με το κυρίαρχο πρότυπο, που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας και της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  1. Στήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κοινωνική οικονομία ως παραδείγματος μιας «από τα κάτω» ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης του παραγωγικού μοντέλου, αντιπαραθετικού με το κυρίαρχο πρότυπο, που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας και της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών.
  1. Δημιουργία αυτοτελούς σταθερού κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού που θα στοχεύει στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
  1. Ενίσχυση και προώθηση της συνεταιριστικής κουλτούρας και μετατροπή του συνεργατικού υποδείγματος σε πραγματική εναλλακτική προοπτική στο σήμερα.
  1. Δημιουργία δικτύων συνεργατικών εγχειρημάτων που θα αλληλοϋποστηρίζονται και θα συνεργάζονται, θα παρέχουν τεχνογνωσία και συμβουλευτική σε μια σειρά από ζητήματα, καθώς και στη δημιουργία δικτύων διακίνησης των προϊόντων και εναλλακτικών χώρων διάθεσης τους.
  1. Ανάπτυξη ομάδων νέων επιστημόνων που δουλεύουν με μια open source λογική θέτοντας ζητήματα κοινωνικοποίησης της γνώσης και συνεταιριστικών τραπεζών ειδικού σκοπού που μπορούν να ενισχύσουν τα παραπάνω εγχειρήματα.
  1. Δυνατότητα στους εργαζόμενους/άνεργους να αναλάβουν τη συλλογική διαχείριση μέσων παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται ή εγκαταλείπονται.
  1. Σύνδεση των εγχώριων εγχειρημάτων με την συνεταιριστική οικονομία και αντίστοιχα εγχειρήματα διεθνώς.