Εξαρτήσεις

Κατηγορία Θέσης: Κοινωνικά Δικαιώματα

Οι εξαρτήσεις έχουν τόσο ιατρική, όσο και κοινωνική και ψυχολογική διάσταση. Η επανένταξη των εξαρτημένων ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο έχει πολιτική φυσιογνωμία. Ο κοινωνικός έλεγχος του προβλήματος στηριζόμενος κυρίως σε πολιτικές καταστολής δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Ο βαρύς κακουργηματικός χαρακτήρας δυσχεραίνει την εφαρμογή διαφόρων εναλλακτικών-θεραπευτικών μέτρων, που προβλέπονται και θα μπορούσαν να εναρμονίζονται με την ποινική μεταχείριση. Οι χρήστες και οι χρήστριες να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Δε θέλουμε ένα κράτος που προτιμά ανθρώπους ασθενείς, εξαρτημένους από «σκληρές» ουσίες, να τους κλείνει φυλακή αντί να τους θεραπεύει. 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

 

 1. Οι εξαρτήσεις έχουν τόσο ιατρική, όσο και κοινωνική και ψυχολογική διάσταση. Η επανένταξη των εξαρτημένων ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο έχει πολιτική φυσιογνωμία. Ο κοινωνικός έλεγχος του προβλήματος στηριζόμενος κυρίως σε πολιτικές καταστολής δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Ο βαρύς κακουργηματικός χαρακτήρας δυσχεραίνει την εφαρμογή διαφόρων εναλλακτικών-θεραπευτικών μέτρων, που προβλέπονται και θα μπορούσαν να εναρμονίζονται με την ποινική μεταχείριση. Οι χρήστες και οι χρήστριες να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Δε θέλουμε ένα κράτος που προτιμά ανθρώπους ασθενείς, εξαρτημένους από «σκληρές» ουσίες, να τους κλείνει φυλακή αντί να τους θεραπεύει.
 2. Έμφαση στην ουσιαστική ενημέρωση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κοινής γνώμης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 3. Τη μετάβαση σε ένα καθεστώς αποποινικοποίησης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπου το τρίπτυχο ενημέρωση – πρόληψη – θεραπεία θα διασφαλίζεται για το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανθρώπων. Η αποποινικοποίηση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών θα επικεντρώσει τις κατασταλτικές δυνάμεις στην πάταξη των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας, τα οποία εκμεταλλεύονται την ανάγκη των εξαρτημένων για να αποκομίσουν χρηματικά κέρδη.
 4. Νομιμοποίηση της κάνναβης. Αυτό σημαίνει κυκλοφορία της στη δημόσια σφαίρα, μακριά από κάθε ποινική, διοικητική ή άλλη κύρωση, πάντα όμως υπό τον έλεγχο του κράτους και υπό τους όρους που εκείνο θέτει.
 5. Δημιουργία δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης ώστε να καταπολεμηθούν οι αιτιακές συνθήκες της χρήσης ουσιών.
 6. Ενίσχυση των δομών πρόληψης, χωρίς αυτές να εξαντλούνται μόνο στην ενημέρωση. Η Πολιτεία είναι αρμόδια να σχεδιάσει και να προσφέρει δομές ενασχόλησης των νέων με θετικές δράσεις. Μια θεραπεία-απεξάρτηση είναι ανέφικτη, αν δεν προηγηθούν η επεξεργασία των κοινωνικοψυχολογικών αδιεξόδων και η επανένταξη σε έναν στοιχειωδώς βιώσιμο κοινωνικό χώρο
 7. Χρηματοδότηση έρευνας για ανάπτυξη αποτελεσματικών εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
 8. Άμεση δημιουργία κέντρων θεραπείας και απεξάρτησης μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά αποτελεί (και) μέσο πρόληψης της εγκληματικής υποτροπής, ενώ η φυλακή την αναπαράγει.
 9. Δημιουργία Ειδικών προγραμμάτων απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Ιδρύματα
 10. Αλλαγή της νομολογίας του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, και εναρμόνιση 30 με το νόμο, με την αρχή της αναλογικότητας και με τις κοινωνικές ανάγκες, ώστε να μην υπάρχει κορεσμός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων από εξαρτημένους κρατούμενους.
 11. Υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου των φορέων θεραπείας και απεξάρτησης, καθώς η συλλογική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επανένταξης στους κοινωνικούς χώρους.
 12. Δημιουργία νέων κέντρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, πλήρως εξοπλισμένων με ιατρικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων, κοινωνική υπηρεσία και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
 13. Δυνατότητα χρήσης υποκατάστατων ουσιών στα κέντρα εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών ώστε σταδιακά να ενθαρρύνεται και η απεξάρτηση.