ΑμεΑ

Κατηγορία Θέσης: Κοινωνικά Δικαιώματα

Αύξηση και ενίσχυση των επιδομάτων για ΑμεΑ. Απλοποίηση των διαδικασιών παροχής τους. 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ

 

 1. Αύξηση και ενίσχυση των επιδομάτων για ΑμεΑ. Απλοποίηση των διαδικασιών παροχής τους. 
 2. Πρόβλεψη προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλες τις νέες και υπάρχουσες υποδομές. 
 3. Πρόβλεψη προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα μέσα μεταφορά και δωρεάν χρήση τους.
 4. Πρόληψη της ιδρυματοποίησης στο σπίτι. Δημιουργία ειδικών δομών για ημερήσια απασχόληση των ΑμεΑ και ειδικών κέντρων και προγραμμάτων πολιτισμού και αθλητισμού, με ειδική μέριμνα για τα άτομα που έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο ένταξης στην ειδική εκπαίδευση.
 5. Παροχή δωρεάν προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ σε όλη τηχώρα.
 6. Θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα, να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να είναι ενεργοί πολίτες.
 7. Δωρεάν χορήγηση βοηθητικών μέσων και εξοπλισμού αυτόνομης διαβίωσης (αμαξίδιο, ακουστικά, ράμπες, κ.λπ.).
 8. Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για όλα τα ΑμεΑ.
 9. Αύξηση της γεωγραφικής κατανομής των επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας. Δημιουργία επιτροπών ανά νομό και δήμο, με δυνατότητα επίσκεψης στο σπίτι, όπου κρίνεται αναγκαίο.
 10.  Ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην εργασία. Διαμόρφωση εργαστηρίων σχεδιασμένων για ΑμεΑ, διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών σε επιχειρήσεις και δημιουργία συνοδευτικών υποστηρικτικών μηχανισμών και δομών. Δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Ενίσχυση της προνοιακής εργατικής νομοθεσίας για τα ΑμεΑ. Αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίαςστον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 11. Αύξηση των κρατικών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης