Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Πρόσβαση στη φοιτητική μέριμνα. Έκδοση πάσο για όλους τους/τις σπουδαστές/τριες, πρόσβαση σε δωρεάν σίτιση.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

  1. Πρόσβαση στη φοιτητική μέριμνα. Έκδοση πάσο για όλους τους/τις σπουδαστές/τριες, πρόσβαση σε δωρεάν σίτιση.
  2. Πρακτική άσκηση με αξιοπρεπή αμοιβή, πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
  3. Καθιέρωση συγκεκριμένων ημερομηνιών εξετάσεων ειδικότητας, στο τέλος της διετίας των προγραμμάτων.
  4. Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλώσιμων για όλους τους/τις σπουδαστές/-στριες, ειδικά ειδικοτήτων με μεγάλο όγκο αναλώσιμων (μάγειρες κ.λ.π).
  5. Αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμού των εργαστηρίων με νέας τεχνολογίας εργαλεία, σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ.
  6. Δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης σε όλους/-ες τους σπουδαστές με ειδικό ψυχολόγο.
  7. Στελέχωση των Δ.ΙΕΚ με μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό
  8. Καθιέρωση συγκεκριμένων ημερομηνιών εξετάσεων πιστοποίησης για τους/τις νέους/εες εκπαιδευτικούς
  9. Θέσπιση δημόσιων και δωρεάν διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,τα οποία θα λειτουργούν εντός των δημόσιων ΑΕΙ, θα περιέχουν υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και θα απονέμουν διπλώματα επιπέδου 5. 
  10. Επαναφορά του θεσμού των διετών προγραμμάτων σπουδών σε ΑΕΙ.