Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Βασικές Αρχές

 

Βασικές αρχές λειτουργίας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

  1. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, σέβεται και κατοχυρώνει τις μειοψηφούσες απόψεις. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαία, πλουραλιστική, ανοιχτή στην ύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων σκέψης στον χώρο της Αριστεράς.
  2. Η θέσπιση οργάνων και εσωτερικών διαδικασιών στοχεύει στην διασφάλιση της γνήσιας πολιτικής έκφρασης όλων των μελών, στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων της οργάνωσης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια αποκέντρωσης των λειτουργιών της Οργάνωσης και συχνή ανανέωση των πολιτικών οργάνων και των στελεχών που συμμετέχουν σε αυτά, αλλά και να ενισχύεται κάθε δυνατή διαδικασία ελέγχου τους.
  3. Συμμετέχει σε κάθε προοδευτική κοινωνική κίνηση, προβάλλει και επεξεργάζεται διαρκώς τις προτάσεις της, χωρίς να προσπαθεί να τις επιβάλει εκ των άνω. Είναι φορέας που, με σταθερό γνώμονα τις αξίες και τις χειραφετητικές ιδέες της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων, βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς αυτοδιαμόρφωσης, ανάλογα με όσα κατακτά, μαθαίνει και συνειδητοποιεί.
  4. Μεριμνά συστηματικά για τη θεωρητική κατανόηση του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι και για τη θεωρητική μόρφωση των μελών της, αξιοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης της εξελισσόμενης μαρξικής θεωρίας.
  5. Η δομή και η λειτουργία της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να αντανακλά τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας για την οποία αγωνίζεται.