Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 7 – Σχέσεις Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ

Άρθρο 21

  1. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει τη δράση της στα πλαίσια των ιδεών και των γενικών στρατηγικών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, όμως, την ευθύνη να επεξεργάζεται αυτόνομα την δική της πολιτική για τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους, αλλά και διατηρεί το δικαίωμα δημόσιας κριτικής, σε περίπτωση που διαφωνεί με τις πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ.
  2. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί βάσει του δικού της καταστατικού και διατηρεί πλήρη οργανωτική αυτονομία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η σχέση της με τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό στην αυτονομία της κάθε οργάνωσης, αλλά και από βαθιά συνείδηση της κοινής ιδεολογίας, των κοινών στόχων και αγώνων.
  3. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να παρακολουθούν και τις διαδικασίες των Οργανώσεων Μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αυτονόητο ότι επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τους. Επιδιώκεται οι οργανώσεις της Νεολαίας και του κόμματος να συνεδριάζουν από κοινού για τα ζητήματα που αφορούν την παρέμβαση στον κοινωνικό τους χώρο. Εφόσον, όμως, έχουν διαφορετική τοποθέτηση για ένα ζήτημα η αυτονομία της νεολαίας διατηρείται στο ακέραιο.
  4. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Κόμματος, συμμετέχουν, όμως, στα Συνέδρια και τα εσωτερικά δημοψηφίσματα του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των ΟΜ της Νεολαίας.
  5. Τα μέλη της Νεολαίας συμμετέχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες του κόμματος στη λήψη αποφάσεων και τις διαδικασίες ανάδειξης υποψηφιοτήτων σχετικά με τις αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές. Τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών χρειάζεται να παρακολουθεί μέλος της Νεολαίας με δικαίωμα λόγου. Στις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, ορίζεται εκπρόσωπος από την αντίστοιχη οργάνωση ή δευτεροβάθμιο όργανο της Νεολαίας με δικαίωμα λόγου στη Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής.
  6. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και ψήφου και με δικαίωμα λόγου στην Πολιτική Γραμματεία ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
  7. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μελών της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τον εμπλουτισμό της συζήτησης.