Η Οργάνωση - Απόφαση 1ου Συνεδρίου Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Κεφάλαιο 4 – Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

4.1 Ο Σοσιαλισμός του 21ου αιώνα είναι ο στρατηγικός στόχος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

 

Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα εξουσίας. Ένα σύστημα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στην εκμετάλλευση της εργασίας από το κεφάλαιο, των φτωχών από τους πλούσιους. Ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι/-ες συσσωρεύεται στα χέρια λίγων. Είναι ένα σύστημα που υπερ-εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους και επιφέρει την οικολογική καταστροφή. Στηρίζεται στη λογική του επιχειρηματικού κέρδους και του ανταγωνισμού και έχει ως ιδεολογικά πρότυπα τον καταναλωτισμό και την εμπορευματοποίηση. Ο καπιταλισμός «παράγει» φτώχεια, ανισότητες, ρατσισμό, πολέμους και κοινωνικές διακρίσεις.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μία οργάνωση νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς που αγωνίζεται για τον κοινωνικό μετασχηματισμό και έχει ως στρατηγικό στόχο τον Σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, τον Σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Ο σοσιαλισμός είναι βήμα προς την υπέρβαση του καπιταλισμού, βήμα προς την κοινωνική απελευθέρωση και την αταξική κοινωνία, την κατάργηση, δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τον Κομμουνισμό. Το πρόταγμα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για κοινωνική απελευθέρωση δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον οικονομισμό και την αναπτυξιολάγνα λογική τόσο του καπιταλισμού, όσο και των καθεστώτων του «υπαρκτού», ούτε με λογικές υποταγής των ανθρώπων στους «ατσάλινους» νόμους της ιστορίας και στην εκάστοτε «πρωτοπορία» της κοινωνίας. Για εμάς ο σοσιαλισμός δεν είναι ο εξωραϊσμός του καπιταλισμού ούτε η δήθεν «φιλολαϊκή» διαχείρισή του. Για εμάς, ο σοσιαλισμός είναι μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που βασίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία και διαχείριση των μέσων παραγωγής, στο σεβασμό του περιβάλλοντος και της φύσης, ενώ, απαιτεί τη δημοκρατία σε όλα επίπεδα της δημόσιας ζωής, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι/-ες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να διευθύνουν, να ελέγχουν και να προστατεύουν την παραγωγή́, κατευθύνοντάς την στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Αλλά ταυτόχρονα, ο σοσιαλισμός δεν είναι η αντιγραφή μοντέλων που επεδίωξαν να στηριχθούν σε τέτοιες ιδέες, αλλά τις παρερμήνευσαν και τις διαστρέβλωσαν.

Για εμάς, ο σοσιαλισμός είναι απόλυτα συνυφασμένος με την ενεργό συμμετοχή όλων στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές υποθέσεις και κατοχυρώνει την αντίστοιχη διάχυση της εξουσίας. Ο σοσιαλισμός είναι άρρηκτα δεμένος με τη δημοκρατία, γιατί ο σοσιαλισμός εάν δεν είναι δημοκρατικός δεν μπορεί να υπάρξει. Δημοκρατία όχι απλώς τυπική, αλλά πάντοτε ουσιαστική, δημοκρατία έμμεση που βασίζεται  στην εκπροσώπηση, αλλά και δημοκρατία άμεση με την ενεργό συμμετοχή όλων. Η δημοκρατία συνιστά αφ’ εαυτής παραγωγική δύναμη, όπου η συλλογικότητα αναδεικνύει έμπρακτα την υπεροχή της έναντι της ατομικότητας και η αλληλεγγύη την ισχύ της έναντι του ανταγωνισμού. Για μας ο σοσιαλισμός αποσκοπεί τελικά στην κατάργηση των διακρίσεων ανάμεσα σε χειρωνακτική και διανοητική εργασία, σε διεύθυνση και εκτέλεση, σε πόλη και ύπαιθρο, στα κοινωνικώς προσδιορισμένα φύλα. Αποσκοπεί τελικά στην απάλειψη των σχέσεων εκμετάλλευσης, στην κατάργηση των κοινωνικών τάξεων και των πατριαρχικών σχέσεων και στην αρμονική συμβίωση κοινωνίας και φύσης. Αντιμετωπίζει την τεχνολογία και τις καινοτομίες με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και όχι τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την εμπέδωση των τεχνικών κυριαρχίας των λίγων πάνω στους πολλούς. Δεν μιλάμε για ένα καθεστώς που καθιερώνεται μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας απλών σταδιακών αλλαγών του καπιταλισμού, αλλά ούτε εγκαθιδρύεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ο σοσιαλισμός είναι στόχος αλλά και δρόμος συνεχούς αγώνα, με περιόδους έντασης αλλά και ύφεσης, με ρήξεις, άλματα και μεγάλες τομές. Είναι δρόμος δημοκρατικός που αποσκοπεί σε έναν μακροπρόθεσμο σκοπό, αλλά ξεκινά πάντοτε στο σήμερα, σε χρόνο ενεστώτα.

Στο δημοκρατικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό δεν μπορούμε να απαντήσουμε προκαταβολικά σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται, γιατί οι απαντήσεις δεν μπορούν να διατυπωθούν σε όλες τους τις διαστάσεις ανεξάρτητα από την κοινωνική κίνηση. Ο δημοκρατικός δρόμος προς τον σοσιαλισμό δεν αποτελεί φυσικά μία ευθύγραμμη διαδικασία στην ιστορική κίνηση, δεν προκύπτει με όρους προβλέψεων και μελλοντολογίας, δεν στηρίζεται σε έτοιμες συνταγές γιατί το μέλλον, δεν προκαταλαμβάνεται αλλά κατακτιέται. Η συγκεκριμένη συνθήκη ορίζεται από την κοινωνική κίνηση, από το περιεχόμενο των συσχετισμών δύναμης. Στην πολιτική δράση και σύγκρουση, «κάνοντας συγκεκριμένη ανάλυσης της συγκεκριμένης κατάστασης», διαβάζοντας δηλαδή τον συσχετισμό δύναμης και τις προτεραιότητες-ιεραρχήσεις της εκάστοτε στιγμής, μπορεί να χρειαστούν τακτικές κινήσεις ευελιξίας, συμμαχίες ακόμη και συμβιβασμοί, χωρίς αυτό να σημαίνει πως σταματάμε να είμαστε προσηλωμένοι/-ες στο στόχο μας και την στρατηγική μας. Ο δημοκρατικός δρόμος για τον σοσιαλισμό δεν είναι φυσικά στρωμένος με ροδοπέταλα, ορίζεται από τις ανάγκες και τους αγώνες των υποτελών τάξεων, τη λαϊκή διαθεσιμότητα και οργάνωση, ενώ σηματοδοτείται από τομές αλλά και οπισθοχωρήσεις που ορίζει ο συσχετισμός δύναμης και η εκάστοτε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τους συμμάχους του.

Σε σχέση με την κριτική του καπιταλισμού και το αίτημα για το σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα αξιοποιούμε επεξεργασίες που αφορούν το εργατικό, το φεμινιστικό, το οικολογικό και άλλα κινήματα, την ταξική διάρθρωση των κοινωνιών, τις δομές του κράτους και τις σχέσεις εξουσίας, τις σχέσεις αγοράς, οικονομικού προγραμματισμού και κοινωνικού ελέγχου, τα ζητήματα δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης, κάθε θεωρητική προσφορά που μπορεί να συμβάλει στο να προχωρήσουμε μετά λόγου γνώσεως, κάθε σημαντική συμβολή που έχει δει το φως από την εποχή του Marx μέχρι τις μέρες μας.

Στόχος μας είναι ο Σοσιαλισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Διαφωνούμε με την αντίληψη εκείνη που προέρχεται από τους κόλπους της αριστεράς και θεωρεί πως ο σοσιαλισμός μπορεί να οικοδομηθεί σε μία μόνο χώρα μέσα από λογικές εθνικής και οικονομικής περιχαράκωσης. Στον αντίποδα της Ευρώπης του νεοφιλελευθερισμού, της λιτότητας, της ακροδεξιάς και των κλειστών συνόρων, στον αντίποδα της Ευρώπης του Κεφαλαίου, αναγνωρίζοντας την ΕΕ ως πεδίο ταξικής σύγκρουσης και ανταγωνισμού, όπου την ηγεμονία ήδη από την ίδρυσή της, την έχουν οι αστικές δυνάμεις, εμείς αγωνιζόμαστε για την επανίδρυσή της. Αγωνιζόμαστε για την Ευρώπη των λαών, του κοινωνικού κράτους, την Ευρώπη του Διαφωτισμού και της ριζοσπαστικής κριτικής του, του φεμινισμού, της οικολογίας, του διεθνισμού και της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αγωνιζόμαστε για την Ευρώπη του Σοσιαλισμού. Στόχος μας είναι ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, με την επίγνωση ότι οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα και τα αντίστοιχα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα ωριμάζουν με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικούς ρυθμούς. Οι αγώνες μπορούν να συγκλίνουν αποτελεσματικά όταν συνδυάζεται η πάλη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και εν γένει διεθνές επίπεδο.

 

4.2 Νεολαία – Κόμμα – Κυβέρνηση

 

H Νεολαία το Κόμμα και η Κυβέρνηση είναι 3 ξεχωριστοί πολιτικοί οργανισμοί με διακριτούς ρόλους και καθήκοντα που πρέπει να βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση.

 

Νεολαία – Κόμμα

 

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μία αυτόνομη, αριστερή, ριζοσπαστική οργάνωση νεολαίας, με τις δικές της δομές και οργανώσεις, πολιτικές επεξεργασίες και αποφάσεις. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει τη δράση της στα πλαίσια των ιδεών και των γενικών στρατηγικών και πολιτικών επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, όμως, την ευθύνη να επεξεργάζεται αυτόνομα τη δική της πολιτική για τα προβλήματα που απασχολούν τους/τις νέους/-ες.

Στόχος μας πρέπει να είναι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ Νεολαίας και Κόμματος με σκοπό την υλοποίηση ενός πολιτικού σχεδίου που θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Η Νεολαία, μέσω της παρακολούθησης των οργάνων και της συμμετοχής της στα τμήματα του κόμματος, πρέπει να εμπλουτίζει τις επεξεργασίες του με τη νεολαιίστικη διάσταση των πραγμάτων και να θέτει και τα ειδικότερα ζητήματα της νεολαίας, διατηρώντας πάντα την αυτονομία της, τόσο ως προς τη λειτουργία της, αλλά και ως προς τις αποφάσεις της. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει δυσκολίες ως προς την οργανική ένταξη των μελών της Νεολαίας που περνάνε στο κόμμα, για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα, και από τις δύο μεριές, ώστε αυτή η μετάβαση να γίνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους ενεργούς συμμετοχής και δημιουργικής εμπλοκής στην υλοποίηση και συνδιαμόρφωση του πολιτικού σχεδίου.

 

Νεολαία – Κυβέρνηση

 

Στη συγκεκριμένη συγκυρία καλούμαστε, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, να προσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ Νεολαίας και κυβέρνησης. Η κυβέρνηση καλείται να ασκήσει πολιτική σε ένα εξαιρετικά δυσμενές – διεθνές και εγχώριο – περιβάλλον. Η οργάνωση μας μέσω των συλλογικών της οργάνων και της δράσης της θα πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην γόνιμη κριτική και την προωθητική στήριξη. Τα διακυβεύματα για την πρώτη κυβέρνηση με κορμό την αριστερά στην μεταπολεμική Ευρώπη είναι ιστορικής σημασίας. Στόχος πρέπει να είναι η επιτυχία του εγχειρήματός μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η οργάνωση πρέπει να μεριμνήσει ούτως ώστε τα μέλη μας να μπορούν να συνειδητοποιούν το περιεχόμενο του συσχετισμού δύναμης, τις δυνατότητες μέσα σε αυτόν, τις επιλογές και τα λάθη, την τακτική και την στρατηγική που ακολουθείται. Ταυτόχρονα, η συλλογική μας λειτουργία πρέπει να μας προστατεύσει τόσο από φαινόμενα «τυφλού κυβερνητισμού» όσο και από εκμηδενιστικές κριτικές. Το σχέδιο της οργάνωσής μας θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται εκκινώντας πάντα από τις κοινωνικές ανάγκες των νέων. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την κυβέρνηση ως εργαλείο, παλεύοντας όμως ταυτόχρονα και μέσα στους κοινωνικούς χώρους. Οι μάχες που δίνονται και πρέπει να δοθούν δεν ορίζονται αποκλειστικά και καθοριστικά από τον κυβερνητικό παράγοντα, αλλά και από το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της ταξικής σύγκρουσης σε κάθε κοινωνικό χώρο. Επιπλέον, εμείς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε αλλά να ορίζουμε τις μάχες που δίνουμε χωρίς να ξεχνάμε το σύνολο των αιτημάτων που διεκδικούμε προς υλοποίηση.  Οι νέες και οι νέοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις κινηματικές διαδικασίες των τελευταίων χρόνων και αυτό αποτελεί μια πυξίδα για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί η Νεολαία το επόμενο διάστημα. Η επιτυχία της κυβέρνησης εξαρτάται και από την ικανότητα της οργάνωσης να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο σχέδιο για τη νέα γενιά στα μέτωπα της εργασίας, της παιδείας και των δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την ετοιμότητα της κυβέρνησης να κάνει εκείνες τις ρήξεις και τομές στο κράτος που θα τις επιτρέψουν να υιοθετήσει αυτό το σχέδιο και στη συνέχεια να το υλοποιήσει. Σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα κινήματα και οι αγώνες ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος για τις κυβερνήσεις, σήμερα είναι μέρος της λύσης.

Για τα μέλη της οργάνωσης που απασχολούνται σε πολιτικές θέσεις στην κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, είναι δεδομένο, πως η οργάνωση και τα όργανά της πρέπει να μεριμνούν, ώστε αυτά τα μέλη να συμβάλλουν στις επεξεργασίες των θεματικών επιτροπών του Κεντρικού Συμβουλίου, στην διάχυση της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η έγκαιρη διαμόρφωση μιας σφαιρικής άποψης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης αλλά και η υλοποίηση του σχεδιασμού μας ως προς τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα που βάζουμε.

 

4.3 Από τον Ιούλιο του 2015 στη 2η Συνδιάσκεψη και το 1ο συνέδριο

 

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρούσα σε κάθε μάχη τα προηγούμενα χρόνια. Συμμετείχε ενεργά στους μεγάλους εργατικούς αγώνες, στη νεολαιίστικη εξέγερση του Δεκέμβρη 2008, στην πάλη για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, στις πλατείες, στις Σκουριές, σε κάθε μικρή και μεγάλη σύγκρουση που ξέσπασε, στα κινηματικά γεγονότα. Η Οργάνωσή μας έκανε προσπάθειες για να προσδώσει στις μάχες που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ τα χαρακτηριστικά που θα καθιστούσαν τη νέα γενιά πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Ιδιαίτερα την «καυτή» περίοδο του δημοψηφίσματος, η οργάνωσή μας έδωσε τη μάχη σε όλη την Ελλάδα, συνέβαλε στην πυροδότηση εκδηλώσεων υπέρ του ΟΧΙ και συνεισέφερε στον μεγάλο αγώνα κατά της λιτότητας.

 

Στο πλαίσιο του απολογισμού οφείλουμε ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν μία οργάνωση που κλυδωνιζόταν από μια ισχυρή εσωτερική αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση που αντανακλούσε αντιθέσεις, χαρακτηριστικές για το εσωκομματικό τοπίο, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ένταση και αυτόνομη δυναμική. Παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν, ειδικότερα σε μία περίοδο έκρηξης νεανικής διαθεσιμότητας και στήριξης των νέων στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, η οργάνωση δεν κατάφερε να αποδεσμευτεί από την εσωστρέφεια, και να συγκροτήσει ένα συνολικό σχέδιο παρέμβασης στους χώρους της νεολαίας. Τις περισσότερες φορές δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το «εσωτερικό μέτωπο» και να καταστεί μια ηγεμονική δύναμη στην ελληνική νεολαία. Η αδυναμία σύνθεσης ακόμα και σε ζητήματα προφανή για μια αριστερή οργάνωση νεολαίας ενέτεινε το πρόβλημα. Αν, ειδικά σε όλα αυτά, συνυπολογίσουμε και την αδυναμία του κόμματος να λειτουργήσει με έναν τρόπο βοηθητικό, το μείγμα που δημιουργήθηκε πολλές φορές ήταν εκρηκτικό. Οφείλουμε πλέον να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Φυσικά, δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε το γεγονός ότι την κρίσιμη περίοδο της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, η διάσπαση του χώρου μας λειτούργησε αρνητικά, πολύ περισσότερο στη Νεολαία παρά στο Κόμμα. Ουσιαστικά αποχώρησαν τότε από την Οργάνωση η πλειοψηφία των στελεχών και των μελών.

Μετά τη διάσπαση και την διάλυση των οργάνων, στα τέλη του Νοέμβρη του 2015, πραγματοποιήθηκε η 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που είχε ως κύριο στόχο την οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση της οργάνωσής μας, την ουσιαστική της επανίδρυση. Από τη συνδιάσκεψη μέχρι σήμερα καταφέραμε να κάνουμε τεράστια βήματα στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης του πανελλαδικού οργανωτικού μας ιστού, ερχόμενοι/-ες αντιμέτωποι/-ες με μια σειρά προβλημάτων τόσο λόγω πολιτικής συγκυρίας όσο και απουσίας εμπειρίας. Το Κεντρικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από τη 2η Συνδιάσκεψη ήταν ένα όργανο που απαρτιζόταν από νέα στελέχη, με απουσία εμπειρίας καθοδηγητικής δουλειάς. Το γεγονός αυτό δημιούργησε πολλαπλές δυσκολίες και προβλήματα ως προς τις μεθόδους και τους τρόπους υλοποίησης του πολιτικού μας σχεδίου. Ωστόσο, με αυταπάρνηση, με πείσμα και δημιουργικότητα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια η οποία στόχευε στο να θέσει νέες βάσεις ως προς τον πολιτικό προσανατολισμό της οργάνωσης, τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής και συντροφικής κουλτούρας. Καταφέραμε να ανασυγκροτήσουμε την πλειοψηφία των Οργανώσεων Μελών που είχαν διαλυθεί και παράλληλα δημιουργήσαμε νέες οργανώσεις, ενώ συγκροτήσαμε πανελλαδικά 2βάθμια όργανα (γραφεία σπουδάζουσας, γραφεία πόλης, γραφεία τοπικών). Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο επιτροπείας, δεν διστάσαμε να βγούμε στους κοινωνικούς χώρους, να ορίσουμε πολιτικές προτεραιότητες και με πίστη στο δίκιο μας να προσανατολιστούμε στην δημιουργία – βήμα το βήμα – μιας αριστερής οργάνωσης νεολαίας που θα μάχεται έξω στην κοινωνία και θα αντιλαμβάνεται το ρόλο της με όρους κοινωνικής χρησιμότητας. Οι πολιτικές προτεραιότητες που όρισε η Οργάνωση συνέβαλλαν στη μαζικοποίησή της. Η συνθήκη αυτή σχετιζόταν με το πώς διαβάζαμε τη συγκυρία την εκάστοτε φορά, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζουμε τις οργανωτικές δυνατότητες της οργάνωσης.

Δεν διστάσαμε να βγούμε στο δρόμο, συμμετείχαμε στις γενικές απεργίες, δείξαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των συντρόφων/-ισσών του HDP στην Τουρκία, συγκρουστήκαμε με την εργοδοσία σε χώρους δουλειάς μέσα από κινητοποιήσεις και απεργιακές περιφρουρήσεις, πήραμε πρωτοβουλίες ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου, συμμετείχαμε ενεργά στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία “MAYDAY-STOP THE COUP” για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, πραγματοποιήσαμε καμπάνια υπέρ των παιδιών των προσφύγων υπερασπιζόμενοι/-ες το δικαίωμά τους στη μόρφωση, συγκρουστήκαμε με τις λογικές και τις πρακτικές της Χρυσής Αυγής από το Ωραιόκαστρο και την Άρτα μέχρι το Πέραμα. Συνεχίσαμε να κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη μέσα από τα στέκια μας όπως στην Ξάνθη (Kardelen), στη Θεσσαλονίκη (Ετεροτοπία) και την Αθήνα με τα κοινωνικά φροντιστήρια, τη συλλογική τροφίμων, φαρμάκων κλπ. για Έλληνες/-ίδες και ξένους/-ες. Η Οργάνωση μας είναι περήφανη για την αμέριστη στήριξη που έδειξε στους/στις πρόσφυγες από την Ειδομένη και την Καβάλα, μέχρι το Ελληνικό και τον Πειραιά, όπου βρεθήκαμε εκεί σε καθημερινή βάση, δείχνοντας πως η αλληλεγγύη είναι πρώτα απ’ όλα πράξη.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τον πολιτισμό ως μία εκ των βασικών αναγκών της Νεολαίας, ιδρύσαμε τη λέσχη πολιτισμού και αλληλεγγύης «ΣΠΟΥΤΝΙΚ», που αγκάλιασε δομές και χώρους νεολαίας πανελλαδικά, με σκοπό να αποτελέσει μία ανοιχτή λέσχη που θα ξεπερνά τα όρια της οργάνωσής μας και θα συσπειρώνει νέους και νέες στον χώρο του πολιτισμού και της αλληλεγγύης. Εκδώσαμε το περιοδικό ΣΠΟΥΤΝΙΚ, ενώ με όλες μας τις δυνάμεις καταφέραμε επιτυχώς να κάνουμε πράξη το ΣΠΟΥΤΝΙΚ Festival στην Αθήνα, φιλοδοξώντας να απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη. Συμβάλλαμε, επίσης, στη δημιουργία των “Reworkers”, ανοιχτό σχήμα των νέων εργαζομένων που αρχίζει και αποκτά δυναμική και συμμετείχαμε ενεργά στην ελληνική πρωτοβουλία “STOP TTIP-CETA-TISA”. Παράλληλα, διαμορφώσαμε τις θέσεις της Οργάνωσης για το χώρο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε πολλές περιοχές, κάναμε στροφή στη μαθητική δουλειά και καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με μαθητές και μαθήτριες μέσω του BLOCO Αριστερών Μαθητών/-τριών και της έντυπης έκδοσής του, την «ΑΤΑΞΙΑ». Δεν μπορούμε παρά να αποτιμήσουμε ως θετικό το επιτυχημένο μαθητικό φεστιβάλ του BLOCO μαθητών/-τριων που πραγματοποιήθηκε φέτος. Στα Πανεπιστήμια, τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, σε δυσμενέστατες συνθήκες, με λίγες δυνάμεις και χωρίς συνδικαλιστική εμπειρία, οργάνωσαν την παρέμβασή τους και ξεκίνησαν μία νέα δικτύωση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, το «BLOCO» το οποίο κατάφερε να αποκτήσει σχήματα σε αρκετά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, μόλις μέσα σε ένα χρόνο ζωής. Επιπρόσθετα, η λειτουργία και η τοπική παρουσία και παρέμβαση των τοπικών οργανώσεων αναβαθμίστηκε. Ενισχύσαμε τη συλλογική ζωή και ταυτότητα της οργάνωσης πραγματοποιώντας το εναλλακτικό Camping. Τέλος, η Οργάνωσή μας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστερών Νεολαιών με στόχο το συντονισμό της δράσης και της παρέμβασής μας με τις αδελφές αριστερές οργανώσεις νεολαίας της Ευρώπης. Τους τελευταίους 12 μήνες οργανώθηκαν στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ εκατοντάδες νέοι και νέες, σε όλη την Ελλάδα, με όρεξη και μεράκι συλλογικής προσφοράς και δημιουργίας. Είναι δεδομένο πως ο απολογισμός του προηγούμενου διαστήματος, από τη 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες αδυναμίες παρουσιάστηκαν, έχει σίγουρα θετικό πρόσημο. Μέσα από τη συσσώρευση εμπειριών και παραστάσεων καταφέραμε να θέσουμε τις βάσεις για τη διαμόρφωση μίας συλλογικής ταυτότητας και ζωής της οργάνωσής μας. Έχουμε, φυσικά, να κάνουμε ακόμα τεράστια βήματα ώστε να γίνουμε μία μαζική αριστερή Οργάνωση, που θα συσπειρώνει στις τάξεις της τις πλατιές μάζες των νέων ανθρώπων.

 

4.4 Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ παρούσα στους χώρους όπου ζει, σπουδάζει, εργάζεται και δημιουργεί η νέα γενιά

 

Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως στόχο την παρέμβαση σε κάθε χώρο που ζει, σπουδάζει και εργάζεται η νεολαία. Η μαζική παρέμβαση στους κοινωνικούς χώρους, είτε ως οργάνωση είτε μέσα από μετωπικά σχήματα, αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Θεωρούμε πως στο εσωτερικό κάθε κοινωνικού χώρου σχηματίζονται συσχετισμοί δυνάμεων που προωθούν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικές πολιτικές. Επομένως, είναι υποχρέωση μιας σύγχρονης οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς να δίνει τις μάχες που οφείλει για να οδηγεί την έκβαση κάθε σύγκρουσης, μικρής ή μεγάλης, προς την πλευρά της κοινωνικής πλειοψηφίας και των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε ή να αφήνουμε χωρίς την ανάμιξή μας, οποιαδήποτε πτυχή της κοινωνικής σύγκρουσης σε οποιοδήποτε πεδίο, καθώς όλα επηρεάζουν, αποφασιστικά ή λιγότερο αποφασιστικά, το συνολικό συσχετισμό δύναμης στην κοινωνία.

Οι ανατροπές, οι ριζοσπαστικές αλλαγές και οι κοινωνικές συγκρούσεις απαιτούν μαζικότητα. Άλλωστε, το γεγονός ότι είμαστε πολλοί/-ές αυτοί/-ές που παλεύουμε για έναν κοινό σκοπό δημιουργεί τους όρους επιτυχίας και κάνει τον στόχο πιο εφικτό. Στόχος μας, λοιπόν, αποτελούσε και αποτελεί ένταξη νέων μελών στην Οργάνωσή μας για να μπορούμε να γινόμαστε, συνεχώς, πιο αποτελεσματικοί/ές στην παραγωγή ιδεών και την υλοποίηση των δράσεων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Επίσης, η αλλαγή των συσχετισμών σε κάθε κοινωνικό χώρο περνάει μέσα από την μαζικοποίηση της συλλογικότητας μας και πρέπει να αποτελεί για εμάς αδιάκοπο άγχος και σχεδιασμό.

Το επόμενο διάστημα πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία των Οργανώσεων Μελών μέσα από τακτικότερες θεματικές συνεδριάσεις ενώ παράλληλα είναι κρίσιμο να υπάρχει μέριμνα τόσο από τα 2βάθμια όργανα όσο και από το Κεντρικό Συμβούλιο για τη θεωρητική-ιδεολογική διαπαιδαγώγηση των μελών μας. Η οργάνωση, μπαίνοντας σε μία νέα φάση, πρέπει να στραφεί στην αποκεντρωμένη δουλεία όπου οι ΟΜ θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν να υλοποιούν και να απολογίζουν τον πολιτικό σχεδιασμό με συνέχεια, έτσι ώστε να μην εγκλωβίζονται σε μια αποσπασματική δουλειά. Παράλληλα, η διαμόρφωση μιας οργανωτικής κουλτούρας που θα περπατά παράλληλα μη την πολιτική δουλειά είναι κρίσιμη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τους στόχους που βάζουμε.

 

Πεδία παρέμβασης της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

 

Παιδεία: Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της παρέμβασης της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χώρος της Παιδείας. Η παρέμβασή μας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια κρίνεται απαραίτητη, καθώς αποτελούν τους χώρους που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς, αλλά και τους χώρους μέσα στους οποίους ζουν καθημερινά οι νέοι και οι νέες.

α. Σχολεία: Στόχος της οργάνωσής μας είναι το σχολείο να μετατραπεί σε κύτταρο αυτόνομης δημοκρατικής οργάνωσης των μαθητών/-τριών. Σε αυτό το πλαίσιο οι δυνάμεις μας στα σχολεία, μέσα από το BLOCO Αριστερών Μαθητών/-τριών, το οποίο πρέπει να μαζικοποιηθεί και να αναπτυχθεί πανελλαδικά, πρέπει να στοχεύσουν στην ενεργοποίηση των οργάνων των μαθητών/-τριών στην κατεύθυνση της διεκδίκησης και της αλληλεγγύης. Αντιφασιστικές δράσεις, δράσεις που υποδέχονται τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία και συλλογή πρώτων υλών γι’ αυτά είναι ένα μέρος του σχεδιασμού μας στο Μαθητικό, που θα πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο το επόμενο διάστημα να αναδείξουμε την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων συσπειρώνοντας τις πλατιές μάζες των μαθητών/-τριών γύρω από αυτό το αίτημα.

β. ΑΕΙ/ΑΤΕΙ: Το επόμενο διάστημα οφείλουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του πολιτικού μας σχεδίου, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε στη θεματική συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε για την παρέμβασή μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι η αναζωογόνηση και ο εκδημοκρατισμός των φοιτητικών συλλόγων, καθώς και η διεκδίκηση των αιτημάτων των φοιτητών/-τριών προκειμένου τα αιτήματα αυτά να γίνουν υλικές νίκες και κατακτήσεις. Η παραπάνω συνθήκη θα μας δώσει τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουμε και να μαζικοποιήσουμε τις δυνάμεις μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αναβάθμιση του συντονισμού και της παρέμβασης των σχημάτων του BLOCO και των συμμαχιών του, για να μπορούν να προασπίζουν τα δικαιώματα των φοιτητών/-τριών.

 

Εργασία: Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποκτήσουν κουλτούρα συμμετοχής στις συνδικαλιστικές δομές και τους εργατικούς αγώνες και να συνεχίσουν τη προσπάθεια συγκρότησης πρωτοβάθμιων σωματείων. Απαιτείται η εμπλοκή μας με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις προβληματικές και παθογένειές του. Η αποχή απο την οργανωμένη δράση στο μόνο το οποίο οδηγεί είναι η αναπαραγωγή των στρεβλών πρακτικών και των κυρίαρχων αντιλήψεων και συσχετισμών.

Η οργάνωση ιεραρχεί ως μείζον ζήτημα παρέμβασης τη σύγκρουση με την εργοδοτική αυθαιρεσία, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και τον αγώνα για την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε ή να συγκροτήσουμε μετωπικά σχήματα, με στόχο τη συσπείρωση πάνω στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση σε κεντρικό επίπεδο διαπραγματεύσεων. Τα σχήματα αυτά δεν μπορούν να κινούνται σε λογικές περιχαράκωσης αλλά ουτέ σε τακτικές κυβερνητικού συνδικαλισμού. Έτσι θα μπορούμε να διασυνδεθούμε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που βιώνουν την ίδια εργασιακή πραγματικότητα με εμάς, ώστε να οργανώσουμε τις δράσεις και τους αγώνες μας σε μια κατεύθυνση αλλαγής των εργασιακών συνθηκών, και δευτερευόντως του ίδιου του συνδικαλιστικού μοντέλου.

Οι Reworkers ως μια συλλογικότητα και δικτύωση εργαζομένων επιδιώκουν να συσπειρώσουν τον κόσμο της επισφάλειας και φυσικά στοχεύουν στη συσπείρωση των ανέργων. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πανελλαδική τους συγκρότηση και την παρέμβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους νομούς της χώρας, αντιλαμβανόμενοι όμως ότι αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αναγκαιότητα συμμετοχής μας σε σωματεία και συνδικαλιστικά σχήματα.

 

Τοπική παρέμβαση: Η Οργάνωσή μας έχει στόχο να βρίσκεται και να παρεμβαίνει σε τοπικό επίπεδο, οπουδήποτε ζει και περνάει την καθημερινότητά της η νεολαία. Η παρέμβασή μας οφείλει, φυσικά, να λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες σε πόλεις και χωριά.

Στο δημόσιο χώρο, σε πλατείες και αθλητικούς χώρους, σε νεολαιίστικα στέκια, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να οργανώσει την παρέμβασή της, συγκροτώντας δεσμούς με τον κόσμο, έχοντας επαφή με την κοινωνική ζωή, τα προβλήματα, τις συλλογικές διεργασίες και τα κινήματα σε κάθε περιοχή. Παράλληλα, τα μέλη μας πρέπει να συνεχίσουν να έχουν οργανική σχέση με τις κατά τόπους δομές αλληλεγγύης και να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν. Η παραχώρηση απο την κυβέρνηση στους δήμους μεγάλων εκτάσεων (φιλέτων), όπως το παραλιακό μέτωπο της Αττικής (Νότιος Τομέας) και της Πάτρας ή η παραχώρηση ανενεργών στρατοπέδων θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση για την ικανότητα του ευρύτερου ή στενότερου δημόσιου τομέα να διαχειριστεί αυτούς τους χώρους. Ο ρόλος της οργάνωσής μας είναι να ενεργοποιήσει τα μέλη της ώστε βάσει των κοινωνικών αναγκών να σχεδιάσουν μια πραγματική αξιοποίηση όλων των χώρων που τόσα χρόνια ρήμαζαν ή τους λημαίνονταν κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα. Προφανώς η αξιοποίηση αυτή πρέπει να έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οργάνωση είναι ανάγκη, σε συνεργασία και με το κόμμα, να παρακολουθεί την δράση του χώρου μας σε τοπικό επίπεδο και να έχει επαφή με τα αυτοδιοικητικά μας σχήματα, τα οποία πολλές φορές γίνονται εστίες επικοινωνίας με νέους ανθρώπους.

 

Πολιτισμός: Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της το ζήτημα του πολιτισμού, καθώς αναγνωρίζει πως, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, μεγάλο τμήμα της νέας γενιάς είναι αποκομμένο από αυτό το κοινωνικό αγαθό. Για αυτό το λόγο, οφείλουμε να διευρύνουμε τις δράσεις της λέσχης πολιτισμού και αλληλεγγύης ΣΠΟΥΤΝΙΚ στα δυο αυτά πεδία με πολυποίκιλες ενέργειες. Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία περισσότερων στεκιών νεολαίας ανά την Ελλάδα, κρατώντας ως φωτεινούς σηματοδότες το Kardelen και την Ετεροτοπία και δημιουργώντας μία πανελλαδική δικτύωση από λέσχες πολιτισμού και αλληλεγγύης υπό την ομπρέλα του ΣΠΟΥΤΝΙΚ. Οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι πάρα πολλές και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε προς την κατεύθυνση της κοινωνικής χρησιμότητας, της ανάδειξης ενός δικού μας υποδείγματος στον χώρο του πολιτισμού. Πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με ομάδες και συλλογικότητες νεανικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας που εκφράζουν ένα εναλλακτικό παράδειγμα απέναντι στα κυρίαρχα πολιτιστικά πρότυπα.

 

Προσφυγικό: Η δράση της οργάνωσής μας στο προσφυγικό το προηγούμενο διάστημα ήταν σημαντική και ουσιαστική. Πλέον, όμως, έχουμε να αναμετρηθούμε με αναβαθμισμένα καθήκοντα και να αντιμετωπίσουμε πιο σύνθετα ζητήματα, ξεκινώντας από το βασικό στόχο να συνεχίσει να υπερισχύει η αλληλεγγύη έναντι του φόβου. Από τη μία, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για να μπορούν τα παιδιά των προσφύγων να πηγαίνουν σχολείο, από την άλλη, οφείλουμε να επεξεργαστούμε δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην ένταξη των προσφύγων στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας. Παράλληλα, ενισχύουμε τις αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες και τους αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών/-στριών και των προσφύγων.

 

Αντιφασιστικό: Η μάχη απέναντι στην ακροδεξιά και το φασισμό οφείλει να είναι αδιάκοπη και πολυεπίπεδη. Τόσο κοινοβουλευτικά, όσο και στη βάση της κοινωνίας, οι δυνάμεις μας οφείλουν να μην αφήνουν καθόλου χώρο για την ανάπτυξη της ρητορείας και της πρακτικής της ΧΑ. Πρέπει να ενισχύσουμε τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται γύρω από το αντιφασιστικό κίνημα το οποίο θα προσανατολίζεται στο να περιορίζει τις δράσεις των φασιστών. Είναι γεγονός ότι για να καταπολεμηθεί ο φασισμός και η ακροδεξιά πρέπει να παλεύουμε σε όλα τα πεδία. Χρειαζόμαστε ένα αντιφασιστικό κίνημα αποκεντρωμένο και πολύμορφο που θα αντιπαλεύει όλες τις όψεις του σύγχρονου εκφασισμού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε στη συγκρότηση αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών δομών που θα είναι ανοιχτές στην κοινωνία, στη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες υπεράσπισης και διεύρυνσης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, στη δικτύωση των κινημάτων και των πρωτοβουλιών.

 

4.5 Ο διεθνιστικός ρόλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

 

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργάνωση νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς που ανέκαθεν θεωρεί τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, μία διαδικασία που δεν διεξάγεται αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της Ελλάδας και των εθνικών κοινωνικών σχηματισμών. Αντίθετα, για να έχει ορίζοντα νίκης, αυτός ο αγώνας χρειάζεται η συμπόρευση δυνάμεων από ολόκληρο τον κόσμο. Δυνάμεων που είτε συνειδητά μάχονται για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, είτε κάνουν βήματα και χαράσσουν τομές προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να γνωρίζει, να έρχεται σε επαφή και να εμπνέεται από κινήματα και κοινωνικές αντιστάσεις σε όλο τον πλανήτη, ειδικότερα αντιστάσεις που αφορούν τους νέους ανθρώπους. Ειδικά στη σημερινή συγκυρία και με την πρόσφατη εμπειρία των τελευταίων δύο ετών, φάνηκε ότι η δυνατότητα νικηφόρας έκβασης ενός αριστερού πολιτικού σχεδίου στα όρια της Ελλάδας, χωρίς προσπάθεια για συγκρότηση συμμαχιών και επίτευξη τομών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μάλλον δεν υφίσταται.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, το επόμενο διάστημα, έχει χρέος να ενδυναμώσει την επαφή της με τις οργανώσεις νεολαίας της ευρωπαϊκής αριστεράς, με δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη που συμπορεύονται με το δικό μας πολιτικό σχέδιο. Άμεσος πολιτικός στόχος της επόμενης περιόδου είναι η συγκρότηση ενός ζωντανού δικτύου επικοινωνίας και οργάνωσης κοινών δράσεων με τις οργανώσεις νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νεολαίας της Αριστεράς να αποτελεί μια θετική αφετηρία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η οργάνωσή μας στοχεύει να διατηρήσει και να ισχυροποιήσει τους δεσμούς της με το HDP και τις δυνάμεις των συντρόφων και συντροφισσών μας στην Τουρκία, που μάχονται – συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος – ενάντια στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Erdogan. Παράλληλα, στόχο έχουμε να συνεχίσουμε να εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και να βρούμε γέφυρες επικοινωνίας με τους/τις Κούρδους/-ισσες αγωνιστές και αγωνίστριες που μάχονται ενάντια στον τζιχαντισμό και σε κάθε είδους ιμπεριαλιστική δύναμη στο Kobane (Kομπάνι) και στην ευρύτερη περιοχή, την ίδια στιγμή που εφαρμόζουν πειράματα ισότητας και δημοκρατίας. Η Οργάνωσή μας στέκει αλληλέγγυα στους αγώνες των Παλαιστινίων ενάντια στη βία και τον αποκλεισμό και στηρίζει το ιστορικό αίτημά τους για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αφουγκράζεται τα κινήματα στην Αμερική, που είναι αυτή την περίοδο μια κοινωνία που βράζει. Η Οργάνωσή μας στάθηκε στο πλευρό των κινημάτων ενάντια στη ρατσιστική βία, στο κίνημα Occupy Wall Street και στις κινητοποιήσεις του Wisconsin τα προηγούμενα χρόνια και υποστήριξε την υποψηφιότητα του Bernie Sanders για την αμερικανική προεδρία, που κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε πολιτική έκφραση και αυτών των διεργασιών. Τώρα, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ στόχο έχει να συστρατευθεί στο παγκόσμιο κίνημα που συγκροτείται ενάντια στις ρατσιστικές και μισαλλόδοξες πολιτικές Trump.

Στέκουμε, ακόμα, στο πλευρό των κινημάτων της Λατινικής Αμερικής και των αριστερών κυβερνήσεων που δημιουργήθηκαν εκεί τα προηγούμενα χρόνια, πραγματοποιώντας ριζοσπαστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και παλεύοντας ενάντια στην ιμπεριαλιστική περικύκλωση.