Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 6 – Επικοινωνία

Άρθρο 20

Το ΚΣ είναι υπεύθυνο να ορίσει Γραφείο Τύπου – Ομάδα Επικοινωνίας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα επικοινωνίας (έκδοση επίσημων Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων, διαχείριση καμπανιών, προγραμματισμός εμφανίσεων μελών στα ΜΜΕ, διαχείριση επίσημης ιστοσελίδας και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).