Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Επίλογος

Τροποποιήσεις και αλλαγές στο καταστατικό γίνονται από Καταστατικό Συνέδριο.

Η εφαρμογή του καταστατικού της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στην πολιτική βούληση, το αίσθημα ευθύνης, τη συντροφικότητα και τη δημοκρατική συνείδηση των μελών της.