Η Οργάνωση - Απόφαση 1ου Συνεδρίου Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Κεφάλαιο 5 – Θέσεις και προτάσεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

5.1 Θέσεις για την εργασία

 

Το δικαίωμα στην εργασία είναι δικαίωμα στην ζωή και στην αξιοπρέπεια. Απέναντι στην εργασιακή ζούγκλα που χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο ανεργία, επισφάλεια μετανάστευση, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι δεδομένο ότι όποια συζήτηση σχετίζεται με την παραγωγική ανασυγκρότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι θα αποτελέσουν την κοινωνική δύναμη εκείνη που θα συμβάλλει στην επόμενη μέρα.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί και παλεύει για:

 1. Kατάργηση του υποκατώτατου μισθού των νέων.
 2. Ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 3. Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού να γίνεται μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 4. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου υπεράσπισης των εργαζομένων από τις απολύσεις.
 5. Συρρίκνωση και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.
 6. Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για την πάταξη της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας.
 7. Περιορισμό των συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης που δεν δικαιολογούνται από τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 8. Αυστηρότερο πλαίσιο για την ίδρυση και  λειτουργία των ΕΠΑ (Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης).
 9. Πλήρη Εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους/τις εργαζόμενους/-ες μέσω εργολαβιών.
 10. Άμεση αναβάθμιση και επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του (π.χ. ανακριτικά καθήκοντα, επίλυση εργατικών διαφορών) και τη διασύνδεση τους με στόχο την πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.
 11. Διεύρυνση της έννοιας του εργατικού ατυχήματος (συμπεριλαμβανόμενων και της ψυχολογικής πίεσης) και επέκταση σε όλες τις μορφές εργασίας (voucher, κοινωφελή, συμβάσεις έργου).
 12. Αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων παραβίασης ιδιωτικότητας στην εργασία λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Πλήρης ανατροπή στο θεσμικό πλαίσιο τοποθέτησης καμερών ή εν γένει συστημάτων παρακολούθησης, καθώς και συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που προέρχονται από αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής.
 13. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή του 8ωρου, με καταβολή υπερωριών για περαιτέρω εργασία.
 14. Καταβολή του επιδόματος ανεργίας χωρίς περιορισμούς ως προς το χρόνο απασχόλησης πριν από την απόλυση.
 15. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού.
 16. Καταβολή του επιδόματος ανεργίας και σε περίπτωση παραίτησης του/της εργαζόμενου/-ης.
 17. Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για την κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων (μέχρι 5 χρόνια).
 18. Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ , συντονισμός των δράσεων και ενίσχυση των δομών για την προώθηση της απασχόλησης και επαναφορά του ως τη μοναδική δομή της πολιτικής κατά της ανεργίας.
 19. Καμία αλλαγή στο νομικό πλαίσιο που θα ευνοεί τη λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εύρεσης εργασίας και άμεση απομάκρυνσης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από τις διαδικασίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και εύρεσης εργασίας.
 20. Κανένα χρηματικό μπόνους για τα ΚΕΚ που «νοικιάζουν» εργαζόμενους/-ες σε επιχειρήσεις για ένα εξάμηνο μετά το πέρας των προγραμμάτων κατάρτισης.
 21. Σταδιακή κατάργηση των προγραμμάτων voucher. Πλήρης απασχόληση για όλους/-ες τους/τις νέους/-ες. Κατάργηση των μεσαζόντων-δουλεμπόρων ΚΕΚ. Ένταξη στα ασφαλιστικά ταμεία κατά επάγγελμα και στα αντίστοιχα σωματεία.
 22. Επιβολή φόρου στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται με στόχο την αναζήτηση χαμηλότερου κόστους εργασίας σε άλλες χώρες για το κοινωνικό κόστος που επιφέρουν (φόρος απολύσεων). Η επιβολή αντίστοιχου φόρου ισχύει και στις περιπτώσεις που ακολουθούν εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων όταν οι πράξεις αυτές οδηγούν σε απολύσεις.
 23. Κατάργηση των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκια), όταν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και αντικατάστασή τους από κανονικές προσλήψεις. Άμεση εξίσωση των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών που υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με ό,τι ισχύει για τους μισθωτούς (άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας, γονική άδεια κ.ο.κ.).

 

Για την αλληλέγγυα και κοινωνική οικονομία

 

Η οργάνωση μας έχει την δυνατότητα να παίξει κομβικό ρόλο στη διαδικασία ισχυροποίησης του συνεργατικού κινήματος ειδικότερα τώρα όπου έχει υπάρξει και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τόσο μέσα από τους νόμους για την Κ.ΑΛ.Ο. όσο και για τους συνεταιρισμούς. Η προώθηση της συνεταιριστικής κουλτούρας και η μετατροπή του συνεργατικού υποδείγματος σε πραγματική εναλλακτική προοπτική τόσο για τα μέλη μας όσο και για τους κοινωνικούς μας χώρους αποτελεί μια από τις βασικές δουλειές που καλούμαστε να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Η κοινωνικοποίηση των παραδειγμάτων που υπάρχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (όπως πχ αυτό της Μοντραγκόν, μιας δικτύωσης 257 κολεκτίβων και συνεταιρισμών που αριθμεί 74.000 εργαζόμενους/-ες στην Ισπανία και έχει φτιάξει μέχρι και δικό της πανεπιστήμιο) αλλά και η υλική στήριξη (πχ μέσω συνεργασίας σε φοιτητικές λέσχες, διακίνησης προϊόντων σε στέκια ή οικονομικές εξορμήσεις αλληλεγγύης κλπ) είναι δυο κατευθύνσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε το ερχόμενο διάστημα.

Η σύνδεση του συνεταιριστικού κινήματος με ένα ριζικά επανασχεδιασμένο δημόσιο τομέα βασισμένο στις οριζόντιες δομές και τον κοινωνικό έλεγχο (διαδικασία που απαιτεί και ένα συγκροτημένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) θα παίξουν κομβικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη ριζική αναδόμηση της παραγωγής, που είναι εξαιρετικά κομβική σήμερα.

Πρέπει να συμβάλλουμε στη δημιουργία δικτύων συνεργατικών εγχειρημάτων που θα αλληλοϋποστηρίζονται και θα συνεργάζονται, θα παρέχουν τεχνογνωσία και συμβουλευτική σε μια σειρά από ζητήματα, καθώς και στη δημιουργία δικτύων διακίνησης των προϊόντων και εναλλακτικών χώρων διάθεσης τους. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ομάδων νέων επιστημόνων που δουλεύουν με μια open source λογική θέτοντας ζητήματα κοινωνικοποίησης της γνώσης και συνεταιριστικών τραπεζών ειδικού σκοπού μπορούν να ενισχύσουν τα παραπάνω εγχειρήματα. Φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο ένα ολόκληρο οικοσύστημα εντός του οποίου αναπαράγονται σχέσεις και πρακτικές που τείνουν προς στις δικές μας αξίες.

 

Νέοι Αγρότες

 

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τη νεολαία. Μια αύξηση του πρωτογενούς τομέα δημιουργεί ακόμα θέσεις εργασίας τόσο στον τομέα της μεταποίησης, όσο και στην έρευνα. Διεκδικούμε, λοιπόν, τη δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου που θα στηρίζει την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία. Ενός πλαισίου, δηλαδή, που θα προωθεί μια εναλλακτική κοινωνική πρόταση που θα βασίζεται στην οργάνωση των αγροτών σε συμμετοχικά, δημοκρατικά συνεργατικά εγχειρήματα και θα αποσκοπεί στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, παραγόμενων με σεβασμό στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Πρόκειται για την ανάδεξη ενός διαφορετικού τρόπου οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, που θα παρέχει όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης για αγρότες/-ισσες, και ταυτόχρονα θα υπερασπίζεται το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα για τους/τις καταναλωτές. Σημαντική είναι σε τέτοια εγχειρήματα και η συμβολή των νέων επιστημόνων, καθώς και όλης της κοινωνίας, από τα κινήματα “Χωρίς Μεσάζοντες” και τα Δίκτυα Αλληλεγγύης, μέχρι τους/τις εργάτες/-τριες γεωργικών μηχανημάτων.

Είναι εντούτοις σαφές ότι η αναπαραγωγή πρακτικών που θα εναντιώνονται στον ανταγωνισμό, τον ατομισμό, την προσωπική ανέλιξη κλπ δεν μπορεί να είναι αυτονόητη εντός καμίας απολύτως κινηματικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούμε να δώσουμε μάχη, ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, προκειμένου η συνεργασία και η δημοκρατία να επικρατήσουν εντός ενός κινήματος μετασχηματισμού της εργασίας. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χρειαστεί μια μακρά διαπαιδαγωγική διαδικασία για όλους και όλες (και για εμάς τους ίδιους προπαντός) προκειμένου να μάθουμε να λειτουργούμε και να ικανοποιούμαστε από την συνεργασία και τη δημοκρατία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί πρώτα από όλα την παραίτηση από την απαίτηση να ικανοποιούνται πλήρως οι δικές μας επιδιώξεις, να μάθουμε δηλαδή να δεχόμαστε ότι στο συλλογικό αποτέλεσμα θα έχουν συμβάλει πολλοί και πολλές δημιουργώντας κάτι που δεν θα είναι τελικά απολύτως δικό μας. Η βαθιά δημοκρατική αυτή συνθήκη είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για τα οποία καλούμαστε να αγωνιστούμε το επόμενο διάστημα.

 

5.2 Θέσεις για την Παιδεία

 

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί τη θεσμοθέτηση ενιαίας υποχρεωτικής δεκατετράχρονης εκπαίδευσης (2 χρόνια προσχολική αγωγή, 6 χρόνια δημοτικό, 3 χρόνια γυμνάσιο, 3 χρόνια ενιαίο λύκειο), η οποία θα παρέχεται απλόχερα σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες και τους/τις φοιτητές/-τριες ως ένα δημόσιο καθολικό αγαθό. Παλεύουμε για  Δημόσια, Δωρεάν, Δημοκρατική και ποιοτική παιδεία.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί και παλεύει για:

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 1. Ένα σχολείο δωρεάν και δημόσιο για όλους, που θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν θα αποτελεί προνόμιο για λίγους.
 2. Καθολική καθιέρωση του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου και καθιέρωση των σχολικών γευμάτων.
 3. Δημιουργία ενός σχολείου για όλες και όλους που θα περιλαμβάνει τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δημιουργία περισσότερων δομών που θα προάγουν και θα υποστηρίζουν την ένταξη των μαθητών/τριών στο συμβατικό σχολείο. Όπου δε, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ειδικών σχολείων, προτείνουμε αυτά να συστεγάζονται με τα συμβατικά σχολεία.
 4. Δημιουργία ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπως είναι η ελληνική. Ένταξη των δομών εκπαίδευσης των προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα σχολεία των γειτονιών.
 5. Αναδιαμόρφωση του όγκου και του περιεχομένου της ύλης.
 6. Αναθεώρηση της προσευχής ως καθημερινής πρακτικής στα σχολεία.

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

 1. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναβάθμιση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου.
 2. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και αντικατάστασή τους από ένα προπαρασκευαστικό έτος που θα έπεται της ολοκλήρωσης του Λυκείου.
 3. Θέσπιση ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης (με κατάργηση του σημερινού διασπασμένου σε Γενικό Λύκειο-Επαγγελματικό Λύκειο).
 4. Δημιουργία κύκλου μεταλυκειακής δημόσιας και δωρεάν τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που να καλύπτει επαρκώς το σύνολο των τεχνολογικών ειδικοτήτων που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ενδιαφέρουν τους νέους ανθρώπους.
 5. Μείωση του αριθμού των μαθητών/-τριών σε κάθε τμήμα και λήψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών μέτρων υπέρ των πιο οικονομικά καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και της σχολικής διαρροής.
 6. Καθιέρωση δημόσιας δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης των παιδιών με αναπηρία στα γενικά ή σε ειδικά σχολεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.
 7. Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων. Στελέχωση από υπεύθυνα εκπαιδευτικά στελέχη με κατάλληλες επιστημονικές – παιδαγωγικές γνώσεις, συνεχή επιμόρφωση και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, εξασφάλιση αξιοκρατίας, ικανοποιητικών αποδοχών και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας.
 8. Διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες για όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος.
 9. Ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού στο χώρο των σχολείων και στα σχολικά προγράμματα. Τα δημόσια σχολεία πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, να αποτελούν χώρο πολιτισμού και δημιουργίας για όλη την τοπική κοινωνία. Διεκδικούμε τα σχολεία να μένουν ανοιχτά και μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου με την ευθύνη του δήμου ή/και της σχολικής κοινότητας, για τη στέγαση δράσεων αλληλεγγύης και πολιτισμού, μαθημάτων ελληνικών και αγγλικών σε πρόσφυγες και μετανάστες, κοινωνικών φροντιστηρίων, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές και τους νέους ευρύτερα.
 10. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπων των δεκαπενταμελών όλων των σχολείων του κάθε δήμου/δημοτικής κοινότητας σε ειδικές συνεδριάσεις της οικείας Σχολικής Επιτροπής και καταμερισμός αρμοδιοτήτων στα Σχολικά Συμβούλια, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 11. Αύξηση του αριθμού των Μουσικών σχολείων, βελτίωση των υπαρχόντων υλικοτεχνικών υποδομών τους, ενίσχυση της σύνδεσης τους με τα Γενικά σχολεία και προσανατολισμός της γενικότερης νοοτροπίας τους προς την ανάπτυξη των κλίσεων κάθε μαθητή/τριας.
 12. Απεμπόληση θρησκευτικών συμβόλων και τελετουργικών από το χώρο της εκπαίδευσης.

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 1. Τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας χωρίς τον κατακερματισμό μεταξύ ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 2. Την αναβάθμιση των ΤΕΙ σε ένα πρώτο μεταβατικό στάδιο στο επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης, των εγκαταστάσεων και της πρακτικής εφαρμογής. Παράλληλη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
 3. Πρακτική άσκηση με επαρκή αμοιβή, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
 4. Αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, ενάντια στον κατακερματισμό των επιστημονικών και γνωστικών πεδίων.

 

Προγράμματα σπουδών

 

 1. Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο. Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε προοδευτική κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής και αντικειμένου. Σε σχολές όπου η κυριαρχία των κατευθύνσεων υπονομεύει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο, στοχεύουμε στην ενίσχυση του κορμού βασικών μαθημάτων, ενάντια στην άκριτη υπερεξειδίκευση και την απόκτηση αποσπασματικών γνώσεων.
 2. Κατάργηση των μέτρων εντατικοποίησης και απόρριψη των μέσων πειθάρχησης (προαπαιτούμενα, αλυσίδες, όρια δήλωσης μαθημάτων, όρια φοίτησης).
 3. Κατάργηση των ECTS (πιστωτικές μονάδες) ως μέτρο πιστοποίησης, κατάργηση του ατομικού φακέλου προσόντων. Απόρριψη του μοντέλου της Bologna (Μπολόνια).
 4. Ενιαία πτυχία που να συνδέονται με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.
 5. Με το υπάρχον καθεστώς, ισοτιμία των ενιαίων πενταετών, αλλά και τετραετών σπουδών με master: ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισοτιμία.

 

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

 

 1. Η διαδικασία δημιουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων των πανεπιστημίων.
 2. Ανοιχτά σε όλους μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θεωρητικής και πρακτικής εμβάθυνσης, που θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα και έχουν ξεκάθαρο ακαδημαϊκό – ερευνητικό χαρακτήρα. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούν να οδηγούν στη χορήγηση είτε Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Εμβάθυνσης (ακαδημαϊκού ‐ερευνητικού χαρακτήρα), είτε διδακτορικών τίτλων (όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος του προγράμματος).
 3. Κατάργηση των διδάκτρων.
 4. Προϋπόθεση για την παραγωγή ερευνητικού έργου είναι η εξάλειψη της εκμετάλλευσης που πλήττει τους/τις υποψήφιους/-ες διδάκτορες και τους/τις μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες, ειδικά στις θετικές επιστήμες. Απαραίτητη είναι η χρηματοδότηση μίας σειράς ενεργειών, όπως η εξασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων σε υποψήφιους/-ες διδάκτορες, καθώς και η σύσταση πανεπιστημιακών εκδόσεων που θα προσανατολίζονται στη δημοσίευση διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών ερευνών.

 

Έρευνα

 

 1. Σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 2. Δημοσιότητα και έλεγχο της προέλευσης των κονδυλίων, των όρων χρηματοδότησης και του προσδοκώμενου αποτελέσματός της.
 3. Εξασφάλιση της δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μη ιδιοκτησιακή κατοχύρωσή τους από έξω-πανεπιστημιακούς θεσμούς.
 4. Άμεση κατάργηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπό τη σκέπη των πανεπιστημίων με τη μορφή των πανεπιστημιακών ινστιτούτων. Επομένως, οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων χρειάζεται να μετατραπούν σε κύτταρα δημοκρατίας και ελέγχου της ορθολογικής κατανομής και απορρόφησης των κονδυλίων.
 5. Ένταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ως εκ τούτου των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στο σχέδιο ενός παραγωγικού και κοινωνικού μετασχηματισμού. Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας, αξιοποίηση νέων επιστημόνων και παροχή κινήτρων και ίσων ευκαιριών για την διδακτορική έρευνα. Στήριξη και ενίσχυση των γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

 

Φοιτητική μέριμνα

 

 1. Έλεγχος από τα συλλογικά όργανα των φοιτητών/-τριών, καθώς και από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ποσού που διατίθεται στον προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων για τη φοιτητική μέριμνα.
 2. Δωρεάν σίτιση από δημόσιες πανεπιστημιακές λέσχες και χωρίς αντίτιμο. Σε ένα μεταβατικό στάδιο βοηθητική για τα Ιδρύματα θα ήταν η συνεργασία με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να αναλάβουν τις λέσχες, καθώς και να συνδέονται με αντίστοιχα εγχειρήματα, όπου αυτό είναι δυνατόν σε σχέση με την τροφοδοσία τους.
 3. Δωρεάν στέγαση για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε αυτές με μέριμνα της Πολιτείας.
 4. Θέσπιση «ειδικής φοιτητικής κάρτας» για τα ΜΜΜ ώστε οι φοιτητές/-τριες να μετακινούνται δωρεάν από και προς τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και από και προς τον τόπο κατοικίας τους.
 5. Δωρεάν συγγράμματα για όλα τα μαθήματα. Ο αριθμός των συγγραμμάτων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του επιστημονικού αντικειμένου με τρόπο ολόπλευρο, να παρέχεται κάθε πρόσθετο επιστημονικό βοήθημα, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρειάζονται. Ίδρυση και επαναλειτουργία των πανεπιστημιακών τυπογραφείων, ώστε οι φοιτητές/-τριες να μη βαρύνονται με περαιτέρω έξοδα για το απαραίτητο υλικό, καθώς και να αναβαθμιστούν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων.
 6. Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλώσιμων για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε σχολές με αυξημένες ανάγκες (Αρχιτεκτονικές κλπ).
 7. Ασφαλιστική κάλυψη όλων των φοιτητών/-τριών μέσω φοιτητικού βιβλιαρίου υγείας.
 8. Δημιουργία δομών για τα ΑμεΑ που θα στοχεύουν στην ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μεταφορά με ειδικά αυτοκίνητα των φοιτητών με κινητικές αναπηρίες ή προβλήματα όρασης από τον τόπο διαμονής τους στη σχολή για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.
 9. Παροχή κτιρίων και όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων στις πολιτιστικές ομάδες των πανεπιστημίων.
 10. Πρόνοια για δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες που παράγονται από κρατικούς φορείς και μειωμένο εισιτήριο γι’ αυτές που αφορούν την ιδιωτική πρωτοβουλία.

 

Δημοκρατία

 

 1. Επαναφορά του θεσμού της συνδιοίκησης. Νέο θεσμικό πλαίσιο συμμετοχής των φοιτητικών συλλόγων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στο χώρο των πανεπιστημίων. Κατάργηση των αντιδραστικών Συμβουλίων Διοίκησης των Ιδρυμάτων.
 2. Επαναφορά του θεσμού του πανεπιστημιακού ασύλου. Η διαφύλαξή του πρέπει να αποτελεί υπόθεση του φοιτητικού κινήματος και της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 3. Για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων και την επανασύσταση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ).

 

5.3 Θέσεις για την Υγεία

 

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί την υγεία ύψιστο κοινωνικό αγαθό και διεκδικεί την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα. Η κατοχύρωση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ανασφάλιστους, η εγκαινίαση νέων νοσοκομείων και η έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων σε ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία, η ενίσχυση του ΕΣΥ με καινούριο προσωπικό και εξοπλισμό, η καθιέρωση της λίστας  χειρουργείου και βέβαια η εξαντλητική διερεύνηση υποθέσεων διασπάθισης του δημοσίου χρήματος (π.χ Σκάνδαλο ΚΕΕΛΠΝΟ, σκάνδαλο Novartis) αποτελούν θετικά βήματα στην πορεία αναδιάρθρωσης του χώρου της υγείας. Πρέπει, όμως, να ακολουθήσουν πολλά ακόμη βήματα, προκειμένου το κοινωνικό αγαθό της υγείας να διασφαλίζεται ανεξαιρέτως για κάθε πολίτη με υψηλά ποιοτικά κριτήρια. Η πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας και σε όλα τα θεραπευτικά μέσα θα πρέπει να είναι συνώνυμη με το δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί και παλεύει για:

 

 1. Εντατικοποίηση των προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να διατίθενται παντού οι πιο κρίσιμες ειδικότητες γιατρών και να περιοριστούν στο ελάχιστο τα κενά.
 2. Περαιτέρω αύξηση των κονδυλίων που κατευθύνονται στο ΕΣΥ, ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε φάρμακα, ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα υλικά.
 3. Διαμόρφωση του τομέα της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, με έμφαση στην ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και κάθε μονάδας ΠΦΥ. Η θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε συνδυασμό με επαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Υγείας, αφενός θα στρέψει το ενδιαφέρον στη προληπτική ιατρική, αφετέρου θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.
 4. Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών ιατρείων που ήδη λειτουργούν σε αρκετούς δήμους και έχουν σημαντική προσφορά. Η νομική θωράκιση και η οικονομική τους ενίσχυση θα βοηθήσει, ώστε η δράση τους να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, πρέπει το έργο τους να διαδοθεί, ώστε περισσότερος κόσμος να εμπλακεί εθελοντικά, διευρύνοντας το πεδίο παρέμβασής τους.
 5. Την πλήρη κάλυψη, από τα ασφαλιστικά ταμεία, σε ετήσια βάση, γυναικολογικών εξετάσεων και ιδιαίτερα του τεστ Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ), δεδομένης της εξαιρετικής σπουδαιότητας του προληπτικού ελέγχου για την αποφυγή ασθενειών και παθήσεων.
 6. Ιδιαίτερη μέριμνα για την επαρκή χρηματοδότηση των ογκολογικών νοσοκομείων και την ενίσχυση με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι, η πρόσβαση όλων σε αντικαρκινικές θεραπείες (π.χ ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες) θα διευκολυνθεί και ο χρόνος αναμονής των ασθενών θα μειωθεί. Σημαντική είναι επίσης η επέκταση των ειδικοτήτων που στελεχώνουν τα ογκολογικά νοσοκομεία, με την προσθήκη συμβούλων ψυχικής υγείας, κοινωνικών λειτουργών και προσωπικού για κατ’ οίκον νοσηλεία.
 7. Διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες και σοβαρές παθήσεις. Απλούστευση του νομικού πλαισίου και μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε σε καμία περίπτωση να μη στερείται ο ασθενής τις απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες.
 8. Ανάδειξη και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο χώρο της υγείας, με στόχο την εύρεση νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναχαιτιστεί το φαινόμενο διαρροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (“brain drain”), προωθώντας παράλληλα την εξέλιξη των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων στη χώρα μας.
 9. Διεκδίκηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανακούφιση ασθενών που υποφέρουν από έντονο πόνο.

 

5.4 Θέσεις για τα κοινωνικά δικαιώματα των νέων

 

Ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους. Υποστηρίζουμε την ισότητα για όλους και όλες, την αλληλεγγύη προς όλους και όλες, καθώς και την οριστική άρση των κοινωνικών διακρίσεων.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί και παλεύει στα εξής πεδία:

 

Μεταναστευτικό/Προσφυγικό

 

Ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουμε ένα συνολικό πλαίσιο προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής, στηριγμένο στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αξιών της αλληλεγγύης και της ισότητας όλων των ανθρώπων. Με βάση αυτό, διεκδικούμε:

 1. Ένα σχέδιο για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Σχέδιο που θα περιλαμβάνει τη διαρκή συνεργασία της Πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες, τους/τις εθελοντές/-τριες και τις οργανώσεις, με σκοπό την ένταξη αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην εργασία, στην πολιτική ζωή. Ταυτόχρονα, η Πολιτεία οφείλει να έχει την πλήρη εποπτεία της δράσης των ΜΚΟ.
 2. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους και της προστασίας της γλώσσας, της κουλτούρας και του πολιτισμού τους (πρόβλεψη και οργάνωση των αντίστοιχων μαθημάτων για τους/τις μικρούς/-ες πρόσφυγες).
 3. Καθιέρωσης της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεις στα σχολικά βιβλία, προκειμένου να προάγεται ο σεβασμός και η αποδοχή της «διαφορετικότητας».
 4. Αποποινικοποίηση του αδικήματος παράνομης εισόδου, διαμονής και εργασίας – καμία ζωή δεν είναι λαθραία.
 5. Μέριμνα από την Πολιτεία προκειμένου οι διαδικασίες για την απόκτηση ιθαγένειας να μην είναι βραδυκίνητες, δημιουργώντας προβλήματα και δυσκολεύοντας τη διαδικασία για τους/τις δικαιούχους.
 6. Κατάργηση όλων των κλειστών δομών (hot spot), αναβάθμιση των ανοιχτών, έχοντας ως άμεσο στόχο την παροχή μόνιμης κατοικίας για αυτούς-ές και τις οικογένειές τους.

 

Ζητήματα φύλου & σεξουαλικότητας

 

Χρειάζονται παρεμβάσεις για την άρση των έμφυλων διακρίσεων και την άρση των εμποδίων που συνδέονται με το φύλο στο πεδίο της εργασίας και επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η Αριστερά δεν μπορεί παρά να μάχεται για την έμφυλη ισότητα και χειραφέτηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, διεκδικούμε:

 1. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας της μητρότητας, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τις επισφαλώς εργαζόμενες.
 2. Ενίσχυση των θετικών και ολοκληρωμένων δράσεων υπέρ νέων ανέργων γυναικών, με προτεραιότητα τις ομάδες εκείνες που βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση (μονογονείς, μακροχρόνια άνεργες, Ρομά, μετανάστριες).
 3. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας και αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά φύλο των πολιτικών αυτών.
 4. Αναβάθμιση του παρόντος θεσμικού πλαισίου για τις γονεϊκές άδειες. Η νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών που δουλεύουν υπό καθεστώς ενοικίασης στην άδεια μητρότητας και την προστασία τους από απόλυση ή μη ανανέωση σύμβασης. Παράλληλα θα πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο για τις άδειες πατρότητας, ούτως ώστε να μη θεωρείται η ανατροφή των παιδιών αποκλειστική αρμοδιότητα της γυναίκας.
 5. Ενιαίο νόμο για τη βία κατά των γυναικών που θα καλύπτει τη βία στην οικογένεια και κάθε μορφής συμβίωση, την εργασία και την κοινωνία, όπως, επίσης, και υλοποίηση προγραμμάτων για την πρόληψη της έμφυλης βίας, που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητικό και νεανικό κοινό, με στόχο την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και την ειρηνική επίλυση διαφορών.
 6. Καθολική πρόσβαση στις μεθόδους αντισύλληψης και τεχνητής διακοπής κύησης.
 7. Αναβάθμιση των υποστηρικτικών δομών για γυναίκες.
 8. Αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης εγκλημάτων όπως ο βιασμός και η εμπορία ανθρώπων, και νομοθετικό πλαίσιο που θα προβλέπει την ποινικοποίηση του πελάτη.
 9. Δικαίωμα στην ορατότητα και την ελεύθερη έκφραση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, καθώς και το δικαίωμα των τρανς ατόμων στην έκφραση του φύλου τους στα σώματα ασφαλείας και το στρατό.
 10. Επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και ψήφιση εφαρμοστικού νόμου

 

Ο αγώνας για τα δικαιώματα και την ισότητα των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αποτελεί μέρος του αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Διεκδικούμε:

 1. Την άμεση αντιμετώπιση από την Πολιτεία κάθε πρακτικής διάκρισης λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και την απαγόρευση της ρητορικής μίσους, με παράλληλη επιβολή των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων.
 2. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου με πλήρη και ίσα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.
 3. Άμεση αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, παρέχοντας το δικαίωμα της τεκνοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται μια σύγχρονη οπτική, με νέα διευρυμένη αντίληψη της οικογένειας, που αναγνωρίζει την πολυμορφία των οικογενειακών σχέσεων αλλά και την ελεύθερη, απαλλαγμένη από διακρίσεις, ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου.
 4. Τη νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου με μόνο κριτήριο τον αυτοπροσδιορισμό.
 5. Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής και συστηματική επιμόρφωση όλων των δημόσιων λειτουργών, και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας.

 

Νέα ζευγάρια

 

 1. Κρατική μέριμνα για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια.
 2. Πρόβλεψη επιδότησης ενοικίου σε νέα ζευγάρια.
 3. Πρόβλεψη επιδόματος πρώτου και δευτέρου τέκνου.

 

Στρατός & στρατιωτική θητεία

 

 1. Άμεση μείωση της στρατιωτικής θητείας στους έξι (6) μήνες και σε βάθος χρόνου στους τρεις (3).
 2. Αναμόρφωση της εκπαίδευσης, ώστε να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες στη μετέπειτα ζωή.
 3. Ισόχρονη εναλλακτική θητεία.
 4. Θεσμική κατοχύρωση του δικαιώματος στην ολική άρνηση στράτευσης.
 5. Το σπάσιμο του πελατειακού κράτους και του «βύσματος».
 6. Το κλείσιμο όσων στρατοπέδων δεν εξυπηρετούν τις αμυντικές λειτουργίες και δημιουργήθηκαν στη βάση του πελατειακού συστήματος.
 7. Εκδημοκρατισμός του στρατού και κατοχύρωση του ελεύθερου συνδικαλισμού σε αυτόν.
 8. Αύξηση της αποζημίωσης των στρατευμένων τουλάχιστον στο 50% του βασικού μισθού.
 9. Υπολογισμός του χρόνου θητείας ως συντάξιμου χρόνου και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το στρατό.
 10. Απαγόρευσης άσκησης εθνικιστικής, ρατσιστικής και σεξιστικής προπαγάνδας εκ μέρους της διοίκησης των μονάδων. Αυστηρές πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις σε διοικητές και αξιωματούχους που παροτρύνουν ή και ανέχονται ομαδικά άσματα και συνθήματα εθνικιστικού περιεχομένου.
 11. Αντιμετώπιση των ακραίων αυταρχικών και εκδικητικών συμπεριφορών εις βάρος των στρατευμένων.

 

Εξαρτήσεις

 

Οι χρήστες και οι χρήστριες να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Δε θέλουμε ένα κράτος που προτιμά ανθρώπους ασθενείς, εξαρτημένους από «σκληρές» ουσίες, να τους κλείνει φυλακή αντί να τους θεραπεύει. Διεκδικούμε:

 1. Την αλλαγή της πολιτικής απέναντι στις εξαρτησιογόνες ουσίες, με κεντρικό άξονα την αποποινικοποίηση της χρήσης.
 2. Ενίσχυση των δομών πρόληψης και θεραπείας, που θα δίνουν έμφαση στη ουσιαστική ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα ναρκωτικά και ταυτόχρονα θα διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόνοιας για τους χρήστες.
 3. Τη μετάβαση σε ένα καθεστώς αποποινικοποίησης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπου το τρίπτυχο ενημέρωση – πρόληψη – θεραπεία θα διασφαλίζεται για το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανθρώπων, θα υπάρχει η διάκριση μεταξύ σκληρών και μαλακών ουσιών (Κάνναβη). Νομιμοποίηση της κάνναβης σημαίνει κυκλοφορία της στη δημόσια σφαίρα, μακριά από κάθε ποινική, διοικητική ή άλλη κύρωση, πάντα όμως υπό τον έλεγχο του κράτους και υπό τους όρους που εκείνο θέτει.

Η αποποινικοποίηση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών θα επικεντρώσει τις κατασταλτικές δυνάμεις στην πάταξη των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας, τα οποία εκμεταλλεύονται την ανάγκη των εξαρτημένων για να αποκομίσουν χρηματικά κέρδη.

 

Φυλακές & κρατούμενοι/-ες

 

Αυτό που κρίνεται πιο αναγκαίο, και αποτελεί ζήτημα ισότητας και δημοκρατίας, είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων και δομών για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Τα ιδρύματα θα πρέπει να στοχεύουν στο σωφρονισμό και όχι στον εγκλεισμό. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων φυλάκισης (βλ. αγροτικές φυλακές)

 1. Ο/Η κρατούμενος/ -η θα πρέπει να προετοιμάζεται να βγει στην κοινωνία, ενώ η τελευταία θα πρέπει να είναι εξίσου έτοιμη να τον/την δεχθεί. Να εξασφαλίζονται όροι και προϋποθέσεις για εργασία και εκπαίδευση.
 2. Τα προγράμματα επανένταξης να προσφέρουν τη δυνατότητα ασχολίας με δημιουργικές δραστηριότητας, την καλλιτεχνική παιδεία, τις τεχνολογίες και το διαδίκτυο.
 3. Σχετικά με τη φυλάκιση ανηλίκων, η οποία πλέον υφίσταται μόνο για πράξεις που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, να διερευνάται κατά περίπτωση το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής αντί εγκλεισμού.
 4. Απαιτείται η αναβάθμιση των προγραμμάτων ψυχικής υγείας (βλ. προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης)  και απεξάρτησης.
 5. Εκσυγχρονισμός των ιδρυμάτων κράτησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.

 

Ζητήματα σε σχέση με την αστυνόμευση και την καταστολή

 

Να αλλάξει ριζικά το δίκαιο των διαδηλώσεων και η πρακτική εφαρμογή του. Να καταργηθεί ο νόμος για τις διαδηλώσεις και να αντικατασταθεί από ένα δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο. Να σταματήσει η υπεραστυνόμευση των διαδηλώσεων.

 1. Να απαγορευθεί η χρήση των χημικών ουσιών (ιδίως των CN και CS) στις διαδηλώσεις.
 2. Σχέδιο εκδημοκρατισμού των σωμάτων ασφαλείας.
 3. Να καταργηθεί το ΠΔ 141/1991, για εξακρίβωση στοιχείων σε ύποπτους/-ες, που νομιμοποιεί τις προληπτικές συλλήψεις πριν τις διαδηλώσεις και την προσαγωγή χιλιάδων νέων, γιατί δεν «αρέσουν» στα αστυνομικά όργανα.
 4. Άμεση κατάργηση των μονάδων καταστολής (Μ.Α.Τ.)
 5. Αφοπλισμός των αστυνομικών δυνάμεων στις διαδηλώσεις.
 6. Να επισπευσθούν οι διαδικασίες για τη δίωξη των υπευθύνων αστυνομικών για βασανιστήρια.
 7. Μέριμνα για δίωξη όσων παίρνουν μέρος στη διαπόμπευση κρατουμένων, μαρτύρων από διαδηλώσεις με την παρουσίαση  φωτογραφιών τους στα ΜΜΕ κλπ.
 8. Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις για την χρήση καμερών στις διαδηλώσεις.
 9. Αναμόρφωση των αστυνομικών σχολών με αλλαγές στον τρόπο εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και θεσμοθέτηση του συνδικαλισμού των σπουδαστών σε αυτές τις σχολές.
 10. Ίση αντιμετώπιση των πολιτών. Εξορθολογισμός της αστυνομικής φύλαξης εύπορων και πρώην πολιτικών προσώπων.

 

ΑμεΑ

 

Διεκδικούμε την παροχή ίσων δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής (βλ. εκπαίδευση, εργασία, αθλητισμός, πολιτισμός).

 1. Ενίσχυση των ειδικών σχολικών μονάδων, για παροχή ειδικής εκπαίδευσης, στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό.
 2. Πρόβλεψη προσβασιμότητας αναπήρων σε όλες τις νέες και υπάρχουσες υποδομές και υποχρέωση προσαρμογής των υπαρχόντων κτηρίων.
 3. Προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους τεχνών, επιστημών και πολιτισμού.
 4. Καθολική πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στην τέχνη μέσω ειδικών τεχνικών όπως η ακουστική περιγραφή για τυφλούς και η χρήση ειδικών υπότιτλων για κωφούς και βαρήκοους.
 5. Δημιουργία προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων. Ενίσχυση και στήριξη του αθλητισμού των ΑμεΑ. Αύξηση της χρηματοδότησης απο το κράτος σε αθλητικά σωματεία των ΑμεΑ για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.
 6. Πρόβλεψη προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα ΜΜΜ και δωρεάν χρήση τους.
 7. Θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα, να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να είναι ενεργοί πολίτες.
 8. Άμεση ψήφιση της υπό διαβούλευσης Χάρτας Δικαιωμάτων των ΑμεΑ, οι προβλέψεις της οποίας θα τους/τις ανακουφίσουν, θα ικανοποιήσουν αιτήματα και αυτονόητα δικαιώματα αυτών.
 9. Ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην εργασία. Διαμόρφωση εργαστηρίων σχεδιασμένων για ΑμεΑ, διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών σε επιχειρήσεις και δημιουργία συνοδευτικών υποστηρικτικών μηχανισμών και δομών. Δυνατότητα εργασίας από το σπίτι.

 

Ψηφιακή πολιτική και Δικαιώματα

 

Κάθε προσπάθεια φίμωσης της ελεύθερης επικοινωνίας μας βρίσκει αντίθετους/-ες. Σε θέματα ιδιωτικού απορρήτου, διεκδικούμε:

 1. Την ορθή και καθολική εφαρμογή πολιτικών για την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών.
 2. Το δικαίωμά μας στην ψηφιακή λήθη, δηλαδή τη δυνατότητα κάθε χρήστη να διαγράφει οριστικά δεδομένα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, που υπάρχουν σε εξυπηρετητές ανά τον κόσμο και τον αφορούν.

Ως προς τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα, διεκδικούμε:

 1. Την προστασία της ουδετερότητας του διαδικτύου (Net neutrality) και τη διαμόρφωση πολιτικών για τη μη εφαρμογή διακρίσεων χρήσης στο διαδίκτυο.
 2. Την αναγνώριση του διαδικτύου ως κοινωνικό αγαθό και την πρόσβαση σε αυτό χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.
 3. Την ελεύθερη διάθεση δημοσίων δεδομένων ως έναν τρόπο επιβολής της διαφάνειας σε οποιαδήποτε δομή ή φορέα καθώς και της ελεύθερης χρήσης τους χωρίς περιορισμούς για την προώθηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
 4. Το δικαίωμα στη γνώση και την τροποποίηση των λειτουργιών κάθε λογισμικού που χρησιμοποιούμε. Επίσης προτάσσουμε το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως λύση για ζητήματα κυριότητας δεδομένων και διασφάλισης από κακόβουλες πρακτικές καπιταλιστικών εταιριών ως προς την χρήση των δεδομένων που συλλέγουν.
 5. Τον περιορισμό της χρήσης των συμβατικών πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright) ως μέσο κατοχύρωσης των πρότυπων έργων και θέτουμε ζητήματα δημιουργίας νέων μορφών ιδιοκτησίας βασισμένες στη λογική των κοινών.

 

Πολιτισμός

 

Παλεύουμε για την ενίσχυση της νεανικής δημιουργικότητας στον πολιτισμό. Διεκδικούμε:

 1. Τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη δημιουργία πολιτιστικών δομών, που θα εξασφαλίζουν τον πλουραλισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης και δράσης, μακριά από κάθε λογοκρισία και καταστολή, παρέχοντας υποδομές σε νέους/-ες καλλιτέχνες και διευκολύνοντάς τους/τις να δημιουργήσουν.
 2. Να αντιμετωπιστεί η χρόνια υποχρηματοδότηση και το έλλειμμα διαφάνειας στη χρήση του δημόσιου χρήματος, και στον τρόπο επιλογής των προσώπων.

Η πολιτιστική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση οφείλει να:

 1. Υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα του πολιτιστικού αγαθού.
 2. Προάγει την ισότητα χωρίς αποκλεισμούς (φυλετικούς, εθνοκαταγωγής, ΑμεΑ, ταυτότητας φύλου κ.λπ.).
 3. Αναπτύσσει την ιστορική μνήμη, όχι ως εθνική αποκλειστικότητα, αλλά ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 4. Δημιουργεί σχέσεις αλληλεπίδρασης με την εκπαίδευση (ιστορική παιδεία – καλλιτεχνική παιδεία).
 5. Παρακολουθεί τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και συμβάλλει στη συνδιαμόρφωσή τους.

 

Αθλητισμός

 

Ο αθλητισμός αποτελεί μέσο κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών στη συλλογική ζωή, καθώς και μέσο διάδοσης αξιών και ιδανικών. Ως εκ τούτου, διεκδικούμε:

 1. Ενίσχυση του ρόλου της άθλησης στο σχολικό πρόγραμμα.
 2. Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 3. Εμβάθυνση σε αξίες όπως η συνεργασία, ο συναγωνισμός και όχι ο ανταγωνισμός, η καταπολέμηση των κοινωνικών και φυλετικών διακρίσεων.
 4. Αναβάθμιση και ενίσχυση των ακαδημιών και των νεανικών πρωταθλημάτων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες.

Ο αθλητισμός αποτελεί, επίσης, κρίσιμο κοινωνικό αγαθό, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Παλεύουμε για:

 1. Μία διαφορετική φιλοσοφία, όπου στο επίκεντρο θα βρίσκεται ο/η πολίτης και η ανάγκη του/της για άθληση, μακριά από λογικές εμπορευματοποίησης του αθλητισμού.
 2. Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού στις γειτονιές σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, μέσα από την αναβάθμιση των δημόσιων αθλητικών υποδομών.
 3. Δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση για όλες και όλους.
 4. Δημιουργία και αναβάθμιση των υποδομών για την άθληση των ΑμεΑ, ανάπτυξη και ενίσχυση των παραολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και των αντίστοιχων σωματείων και ομοσπονδιών.
 5. Ανάπτυξη ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ενίσχυση των σωματείων από δημόσιους φορείς και ομοσπονδίες με διαφανείς και δίκαιους όρους, για τη δημοκρατική λειτουργία τους, μακριά από ατομικά, οικονομικά ή άλλου είδους συμφέροντα.
 6. Αθλητικές διοργανώσεις ανοιχτές σε όλους/-ες, με φτηνά εισιτήρια. Συνεργασία με δημόσιους φορείς και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού, βίας και τυφλού οπαδισμού, εντός και εκτός γηπέδων.
 7. Εναλλακτικές μορφές άθλησης, μέσα και έξω από τον αστικό ιστό, σε σύνδεση με πολιτιστικά γεγονότα και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, όπως ο τουρισμός, η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος κλπ.

Παλεύουμε για την προστασία των αθλητών/-τριών, κυρίως των νέων ανθρώπων, που γίνονται συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης, καθώς και ενός συστήματος που στοχεύει, ακόμη και με αθέμιτα μέσα, μόνο στο στυγνό πρωταθλητισμό. Αγωνιζόμαστε για τη στήριξη και την ασφάλιση των αθλητών/-τριών, που θα τους/τις εξασφαλίζει εμπράκτως σε περιπτώσεις όπως τραυματισμοί, θεραπείες, φυσικοθεραπείες κοκ.

 

Περιβάλλον

 

Διεκδικούμε:

 1. Άμεση και οριστική παύση της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική, καθώς πρόκειται για μια κοινωνικά άχρηστη και περιβαλλοντικά επιζήμια απόπειρα εξόρυξης χρυσού. Αποχαρακτηρισμός της περιοχής ως μεταλλευτική ζώνη.
 2. Την υλοποίηση ενός σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην κατεύθυνση της βιώσιμης και δίκαιης, οικονομικά και οικολογικά, διαχείρισης αυτών. Ενός μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε περιφέρεια της χώρας, με σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον. Ενίσχυση και ανασυγκρότηση του δικτύου ανακύκλωσης των απορριμμάτων.
 3. Ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών-τριών μέσω της αναβάθμισης της περιβαλλοντικής αγωγής.
 4. Μέριμνα της Πολιτείας για προστασία των αστικών χώρων πρασίνου, ελεύθερων χώρων και δημιουργία νέων.
 5. Προστασία του περιβάλλοντος από την αυθαίρετη δόμηση και την καταπάτηση δημόσιας γης.
 6. Προστασία της βιοποικιλότητας και της δημόσιας υγείας με την απόρριψη της καλλιέργειας και εκτροφής γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που προορίζονται για κατανάλωση ή μεταποίηση.
 7. Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 8. Ενδυνάμωση του πλαισίου ενάντια στην κακοποίηση ζώων. Αυστηροποίηση του πλαισίου για τις αξιοπρεπείς και υγιεινές συνθήκες διαχείρησης και εκγλεισμού ζώων που προορίζονται για το εμπόριο κρέατος. Ρύθμιση του πλαισίου για το κυνήγι άγριων ζώων, με στόχο την προστασία της ισορροπίας του εκάστοτε περιβάλλοντος.

Στα ζητήματα ενέργειας και νερού, βρισκόμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων και των δημόσιων υποδομών και δικτύων.