Νίκη για το ΚΕΘΕΑ!

Η κοινωνία και το ΚΕΘΕΑ νίκησαν.

Μετά την πάνδημη καταγγελία και απόρριψη του σχεδίου διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, η κυβέρνηση το απέσυρε.

Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος