Η υπεράσπιση του ΚΕΘΕΑ είναι υπόθεση όλων μας

Η Νέα Δημοκρατία αφού προχώρησε στην κατάργηση του αυτοδιοίκητου του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. τον Οκτώβριο του 2019, αντικαθιστώντας το εκλεγμένο και άμισθο Δ.Σ. με δικά της «άριστα» κομματικά στελέχη, περιφρονώντας ακόμα και τις αντιδράσεις της μεγάλης οικογένειας του ιστορικού φορέα απεξάρτησης, τώρα αποφασίζει τη μετατροπή του πιο επιτυχημένου οργανισμού απεξάρτησης στη χώρα σε γραφειοκρατικό μόρφωμα, προχωρώντας:

Στην κατάργηση των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και στη μείωση του αριθμού των θεραπευτικών δομών κατά 30% με αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις.

Στην αντικατάσταση της θεραπευτικής κοινότητας, ως θεραπευτική πρακτική με αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, από́ ξενώνες διαμονής και κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης. Όλες οι επωνυμίες των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ (Διάβαση, Νόστος, Παρέμβαση, Εν Δράσει, Ιθάκη κ.λπ.) εξαερώνονται με τη μετονομασία τους σε «διευθύνσεις κλινικών εφαρμογών».

Στην αντεπιστημονική συγχώνευση καθόλα ανόμοιων θεραπευτικών δομών, όπως των προγραμμάτων στις φυλακές με τις δομές απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.

Στην κατάργηση όλων των συλλογικών οργάνων διοίκησης σχεδιασμού και επικοινωνίας, και στην διόγκωση του διοικητικού μηχανισμού των κεντρικών υπηρεσιών, που αυξάνουν τις δομές τους κατά 50%, από 3 τομείς και τα 16 τμήματα σήμερα, σε 3 διευθύνσεις, 2 υποδιευθύνσεις και 25 τμήματα. Επανέρχεται ο καθορισμός αμοιβών για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Η υπεράσπιση του ΚΕΘΕΑ είναι υπόθεση όλων μας.

Για εμάς είναι πάγια θέση ότι η υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου των φορέων θεραπείας και απεξάρτησης, καθώς και η συλλογική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επανένταξης στους κοινωνικούς χώρους.