Πολιτισμός

Ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό, η πρόσβαση στο οποίο οφείλει να είναι καθολική, δημόσια και ελεύθερη. Ο πολιτισμός πλάθει τον “ολοκληρωμένο” άνθρωπο, χειραφετεί και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της ισότητας, χωρίς οποιουσδήποτε αποκλεισμούς. Οφείλει να δημιουργεί σχέσεις και να αξιώνει να διατηρήσει την ανάπτυξη της ιστορικής μνήμης, όχι ως εθνική αποκλειστικότητα, αλλά ως τμήμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πολιτισμός διακατέχει και εντοπίζεται σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, στην καθημερινότητα ως πρακτική, στην εκπαίδευση ως ιστορική και καλλιτεχνική παιδεία

Πολιτισμός

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 

 1. Καθολική πρόσβαση στον πολιτισμό: Θέσπιση “Κάρτας Πολιτισμού” από τους αρμόδιους φορείς του Κράτους με πιστωτικές μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να εξαργυρώνονται σε θέατρα, κινηματογράφο, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εκθέσεις, αγορά βιβλίων, κοκ. 
 2. Κατάλληλες υποδομές για πρόσβαση ΑμεΑ 
 3. Προσβάσιμο περιεχόμενο των πολιτισμικών δρώμενων σε ΑμεΑ (υπέρτιτλοι, ακουστική περιγραφή, μουσεία αφής, ομαδικές ξεναγήσεις, νοηματική) 
 4. Αναβάθμιση δομών/χώρων πολιτισμού με όρους ασφάλειας, τόσο για τους/τις καλλιτέχνες, όσο και για τους/τις θεατές/επισκέπτες (πυρασφάλεια, έξοδοι κινδύνου κοκ). 
 5. Ίδρυση δημόσιων καλλιτεχνικών δομών, ανά την Ελλάδα, για παιδιά και ενήλικες (σχολές χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, κοκ) 
 6. Πρόνοια για αποκεντρωμένες δράσεις πολιτισμού. Δημιουργία πανελλαδικών φυτώριων πολιτισμού
 7. Πλατφόρμα ενημέρωσης Πολιτισμού για την εξυπηρέτηση νέων καλλιτεχνών και πολιτών (εύρεση χώρων, ενημέρωση, επαγγελματική αποκατάσταση κ.λπ.)
 8. Ίδρυση Ακαδημίας Τεχνών, πανεπιστημιακής σχολής για τις τέχνες και πανεπιστημιακής σχολή για τις καλές, τις εφαρμοσμένες και τις παραστατικές τέχνες, η οποία θα λειτουργήσει ως «ομπρέλα» που θα εντάσσει τις ήδη υπάρχουσες δημόσιες καλλιτεχνικές σχολές και – παράλληλα – θα έχει στόχο την ίδρυση και λειτουργία επιπλέον καλλιτεχνικών σχολών ανά την Ελλάδα, περιλαμβάνοντας το σύνολο των τεχνών (θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, εικαστικές τέχνες, χορός) 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

 

 1. Διάθεση, από τους δήμους, αναξιοποίητων χώρων για πρόβες ή τη δημιουργία Πολιτιστικών Λεσχών – Πολυχώρων με δωρεάν μαθήματα (ζωγραφικής, μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ιστορίας,τέχνης). 
 2. Σχεδιασμός, συντονισμός και τη δημιουργία πολιτιστικών δομών, που θα εξασφαλίζουν τον πλουραλισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης και δράσης, μακριά από κάθε λογοκρισία και καταστολή, παρέχοντας υποδομές σε νέους/-ες καλλιτέχνες και διευκολύνοντάς τους/τις να δημιουργήσουν.
 3. Υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης καιτης καλλιτεχνικής δημιουργίας, απέναντι στις πιέσεις της ακροδεξιάς και κύκλων της εκκλησίας. Η ελευθερία λόγου και έκφρασης είναι πυλώνας της δημοκρατίας.
 4. Δημιουργία πλαισίου για την προστασία των καλλιτεχνών από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασίας, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

 

 1. Συντήρηση, αναδιαμόρφωση και δημιουργία χώρων ιστορικής μνήμης εντός πόλεων ανά την Ελλάδα 
 2. Διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
 3. Αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων (χώροι πρασίνου και πάρκα, κίνητρα για εκθέσεις στο δημόσιο χώρο) 
 4. Αναβάθμιση του ρόλου του Σύγχρονου Πολιτισμού σε θεσμικό επίπεδο