Παιδεία

Η Παιδεία οφείλει να αποτελεί δημόσιο και καθολικά προσβάσιμο αγαθό, ενάντια σε λογικές που την θέλουν προνόμιο των λίγων. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για Δημόσια, Ποιοτική και Δημοκρατική Παιδεία, όπου η φυσιογνωμία της εκπαίδευσης θα διαμορφώνεται σε δημοκρατική κατεύθυνση, θα συγκρούεται με τη λογική των αγορών και θα θέτει στο επίκεντρο την γνώση και τις ανάγκες των πολλών.

Παιδεία

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

 1. Υποχρεωτική 14χρονη εκπαίδευση.

 2. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, τουλάχιστον στο 5,5% του ΑΕΠ, με βάση τις ανάγκες

 3. Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων (σχολεία, πανεπιστήμια, λέσχες, εστίες, βιβλιοθήκες κοκ).

 4. Αναβάθμιση και δημιουργία νέων σχολικών μονάδων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

 5. Εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών και δράσεων, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, για την κλιματική κρίση

 6. Θέσπιση ενιαίου Λυκείου θεωρίας και πράξης.

 7. Μείωση του αριθμού των μαθητών/-τριών σε κάθε τμήμα με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και άρα τη σταδιακή καταπολέμηση της παραπαιδείας.

 8. Ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού στο χώρο των σχολείων και στα σχολικά προγράμματα. Τα δημόσια σχολεία πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, να αποτελούν χώρο πολιτισμού και δημιουργίας για όλη την τοπική κοινωνία. Διεκδικούμε τα σχολεία να μένουν ανοιχτά και μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου με την ευθύνη του δήμου ή/και της σχολικής κοινότητας, για τη στέγαση δράσεων αλληλεγγύης και πολιτισμού, κοινωνικών φροντιστηρίων, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων για τους/τις μαθητές/- τριες και τους/τις νέους/-ες ευρύτερα.

 9. Υποχρεωτική 24ωρη φύλαξη των σχολείων, από σχολικούς φύλακες με μόνιμη πρόσληψη.

 10. Εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Ιστορίας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 11. Απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβόλων από τους χώρους των σχολείων και κατάργηση της προσευχής ως καθημερινής πρακτικής στα σχολεία.

 12. Καθιέρωση του μαθήματος Θρησκειολογίας (έναντι των Θρησκευτικών), ανταποκρινόμενο πλήρως στις ανάγκες και το χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, μακριά από κάθε λογική κατηχητικού καιεπιβολής.

 13. Καθιέρωση μαθήματος Σεξουαλικής Αγωγής για την ενημέρωση και επιμόρφωση των μαθητών/-τριών (προφύλαξη, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου).

 14. Υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των μαθητών και μαθητριών από σχολικό ψυχολόγο.

 15. Δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής σε γονείς από τον/την σχολικό/-ή ψυχολόγο.

 16. Λήψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών μέτρων υπέρ των πιο οικονομικά καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και της σχολικής διαρροής.

 17. Κατάργηση των σχολικών παρελάσεων, αντικατάστασή τους με σχολικές εκδηλώσεις και περιπάτους ιστορικής μνήμης

 18. Απεμπλοκή των εθνικών συμβόλων από λογικές επαίνου.

 19. Καθιέρωση περιγραφικών βαθμολογιών σε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔιάβασε Περισσότερα
Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔιάβασε Περισσότερα
Νέοι & Νέες ΕκπαιδευτικοίΔιάβασε Περισσότερα
Μεταδευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΔιάβασε Περισσότερα
Έρευνα & Νέοι/-ες ΕπιστήμονεςΔιάβασε Περισσότερα
Ειδική ΑγωγήΔιάβασε Περισσότερα
Μειονοτική ΕκπαίδευσηΔιάβασε Περισσότερα
Δημοκρατία στην ΠαιδείαΔιάβασε Περισσότερα
Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΔιάβασε Περισσότερα