Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
Σήμερα, μετά την παραίτηση ενός σημαντικού αριθμού στελεχών της Οργάνωσής μας, προχωρήσαμε στην αναπλήρωση των κενών θέσεων και ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος εκλέχτηκε νέος Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου.
Εντός των επόμενων ημερών, πρόκειται να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Νεολαίας μας, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες των νέων, αλλά και όλων των πολιτών.
Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιβάλλουν να προχωρήσουμε και αυτό θα κάνουμε.