Διεκδικούμε ορατότητα, ισότητα, συμπερίληψη | 3/12: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία, διαχρονικά, αντιμετωπίζουν εμπόδια και περιορισμούς.

Στην Ελλάδα, ο Δημόσιος Χώρος είναι κατά κανόνα απαγορευτικός ως προς τη χρήση του.
Πεζοδρόμια, κρατικά κτίρια, χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας, στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν ούτε τις στοιχειώδεις υποδομές προσβασιμότητας.
Η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εργασία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ η στήριξη από την Πολιτεία παραμένει πενιχρή.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αποτελεί μια αφορμή για να θυμηθούμε πως όλοι οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και πως αυτή η συνθήκη μπορεί να κατακτηθεί μόνο με καθημερινό αγώνα.

#WorldDisabilityDay